Onsdag skrev BT at Kristelig Folkeparti subsidært vil stemme for en bybanetunnel i Finnegårdsgaten eller Vetrlidsallmenningen. Det bekrefter flere sentrale kilder i byrådspartiene. Nyheten står i sterk kontrast til Filip Rygg (KrF) sin avgang som byråd en uke tidligere. Han kunne ikke stå faglig inne for denne løsningene og tok konsekvensene av det.

Nå reageres det blant opposisjonspartiene.

— Det kan ikke stemme at KrF skal støtte dette, sier Julie Andersland, gruppeleder i Venstre.

— Det er helt meningsløst hvis Krf skal støtte det alternativet som fikk Rygg til å gå av. De har tatt dissens på saken i byrådet. Hvis de skal stemme for den i bystyret, vil det være fullstendig bakvendt og meningsløst, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre.

- Sjokkert og målløs

Etter hva BT erfarer er et av KrFs argument for å si ja til den omstridte tunnelen, at de dermed forhindrer at det dårligste tunnelalternativet i Peter Motzfeldts gate får flertall. Andersland forstår ikke resonnementet.

— Hvis de kan gå inn for den løsningen, hvorfor måtte de da ofre sin egen byråd? Da kunne han bare blitt sittende. Jeg får ikke dette til å henge sammen.

Endre Tvinnereim i Byluftlisten er minst like overrasket.

— Jeg synes ikke dette gir logikk. Peter Motzfeldts gate er i alle fall et utredet alternativ. Det er i alle fall et alternativ som går an, mens byrådets tunnelalternativ er et skudd i mørke.

— Hvis disse opplysningene stemmer, så er jeg sjokkert og målløs. Da stemmer de for et alternativ som deres egen byråd har sagt ikke er forsvarlig. Ja, Rygg har ikke bare sagt at det ikke er forsvarlig. Han har til og med vist det i handling. Hvordan kan de da støtte det? Dette er ikke logisk. For meg forteller dette bare at for resten av KrF så er ikke Bybanen viktig. Filip Rygg derimot, han brydde seg om Bybanen, sier Tvinnereim.

Også SVs gruppleder Oddny Miljeteig er også forundret.

— Dette kom veldig overraskende på oss, sier hun.

- I prosess

I KrF henvises alle spørsmål om saken til gruppeleder Marita Moltun. Hun har derimot vært utilgjengelig i over ett døgn. Først onsdag kveld kom BT i kontakt med henne. Hun vil ikke si noe om hvordan KrF vil stemme i denne saken. Derimot er hun veldig opptatt av å presisere at KrF er i en prosess.

— Vi er i en prosess om Bybanen og ting tar tid. Det er derimot en ting som er sikkert, og det er at vi skal stemme for Bryggen-alternativet. Så er vi i en prosess fram mot bystyremøtet 17. juni. Det er det jeg kan si nå, sier Moltu, som etter det BT erfarer har utelatt et sentralt moment.

Byrådspartiene skal riktignok være enig om at KrF skal få markere sitt primærstandpunkt i en avstemning i bystyret. Dette kommer derimot til å falle, og da vil KrF stemme subsidiært for byrådets innstilling.

— Er det feil det BT skriver, Moltu?

— Vi kommer til å stemme for bybanen over Bryggen.

— Det er ikke det jeg spør om.

— Vi er i en prosess. Det er vel et godt svar.

— Vi har fått bekreftet fra gode kilder i byrådspartiene at KrF vil subsidiært stemme for tunnelinnslag ved Kjøttbasaren. Kan du avkrefte disse opplysningene?

— Jeg kan ikke kommentere det. Vi er i en prosess.

Ikke hørt om liknende tilfelle

— Venstres Julie Andersland sier at det er meningsløst hvis KrF velger å støtte det altenativet som Rygg gikk av på. Hva er din kommentar til det?

— Det har hun sagt før. Det er ikke noe nytt. Det får være hennes uttalelse.

— Forstår du at det kan oppfattes rart hvis dere velger å støtte det alternativet som deres egen byråd gikk av på?

— Nå går vi for Bryggen-løsningen, så kan ikke jeg si mer hva vi går for. Vi er i en prosess.

— Har du hørt om liknende saker før der et parti tar dissens i regjering/byråd og stemmer deretter for saken i bystyret/parlamentet?

— Ikke det jeg kommer på nei. Har du hørt om det?

I Ap er de forsiktig med å uttale seg om saken. Der frykter en at KrFs tunnel-ja brukes til å svekke partiets forhandlingsposisjon. Byrådspartiene forhandler nå med Ap om et bredt bybaneforlik. Kommer de til enighet, så kan en ikke utelukkes en løsning der KrF slipper å stemme for tunnelinnslag i området rundt Finnegården/Vetrlidsallmenningen.

I nåværende situasjon skal byrådspartiene derimot ha innkassert KrFs stemmer.

— Vi regner med at KrF i bystyret stemmer for dette. Det er mulig at de stemmer for Bybane over Bryggen i en egen avstemning, men at de så subsidiært går inn for byrådets forslag, uttalte Eiler Macody Lund, leder i Bergen Frp, til BT onsdag.

Filip Rygg ønsker heller ikke i dag å uttale seg om saken. Han henviser til gruppeleder Marita Moltu for kommentar.

STRIDENS KJERNE: Her vil byrådet bygge tunnelinnslaget som fører Bybanen fra sentrum til Åsane.
OVERRASKET: Venstres Julie Andersland stiller seg undrende til opplysningene om at KrF vil stemme subsidiært for tunnel ved Kjøttbasaren.