Det sier Egil Hauge, seksjonssjef ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. Han ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men understreker at lovverket er det samme både for Jørgen hattemaker og Kong Salomo.

Han er glad Bømlo kommune nå tar ansvar og har iverksatt kartlegging av strandsonen slik Fjell og Bergen har gjennomført.

– Det er utrolig viktig at kommunene tar tak i slike saker. Et hytte— eller rorbuområde kan aldri fylle behovene som gjelder for faste boligområder med tanke på skolestruktur og kommunikasjon. Hytter har og skal ha en annen funksjon i samfunnet.

Fylkesmannen har ingen fullstendig oversikt over fritidsboliger som brukes som helårsboliger, men tror ikke Bømlo er i særstilling. Hauge frykter folk mister respekt for lovverket.

– Man kan ikke akseptere at folk som tar seg til rette og realiserer store verdier får fortsette, mens de som søker om tillatelse gjerne får avslag.

Men strandsonepirater går tøffere tider i møte. Myndighetene rasler nå med sablene og varsler fengselsstraff for dem som bygger ulovlig i strandsonen. Allerede i dag kan de få sviende bøter, krav om tilbakeføring av tiltak og inndraging av vinning.

– At folk tar sjansen er helt ubegripelig. Det kan bli store summer, sier Hauge.