Hun gir ikke direkte støtte til opprøret blant pasientene som venter på behandling. Men hun har ingenting imot at pasientene aksjoner.

— Engasjement er positiv, understreker hun.

Men overfor BT presiserer at som styreleder må hun ha et annet ståsted enn pasientene.

— Jeg må forholde meg til de krav som eieren vår, Helse Vest, stiller. Vi er pålagt oss å stramme inn budsjettet med 100 millioner. Det er vår jobb å se til at kravet oppfylles.

Frøiland tilbakeviser at hun mener det er musepiss å spare 100 millioner kroner slik den økonomiske situasjonen er nå.

— Økonomien i Helse Bergen er vanskelig. Men jeg vet at de ansatte jobber svært hardt for møte eiernes resultatkrav, understreker hun.

Men den tidligere stortingsrepresentanten er optimistisk med tanke på statsbudsjettet.

— Jeg vet at regjeringen vil følge opp løftene om å rette opp skjevfordelingen. Jeg tror også at sykehuspotten på budsjettet blir hevet, sier hun.