• Jeg kan forstå at beløpet på 30.000 kroner virker lavt når man er blitt hardt skadet i en arbeidsulykke.

Det sier Morten Engh, viseadministrerende direktør i Scandiaconsult AS.

— Samtidig er det domstolen som fastsetter botens størrelse. Vi synes saken er meget beklagelig uansett, om vi måtte betale 30.000 eller 300.000 kroner er underordnet, sier Engh.

Politiet ga først SCC et forelegg på 30.000 kroner. Saken havnet i retten da selskapet ikke godtok dette.

— Vi har ennå ikke tatt stilling til om saken skal ankes til lagmannsretten, sier selskapets advokat, Jarle Ringheim.

Morten Engh sier at Scandiaconsult bruker mye tid og penger på å utarbeide gode sikkerhetsrutiner.

— Kvalitetssikring er tema på hvert eneste styremøte. Det er trist og beklagelig at personer kommer til skade på arbeidsplassen, og vi skal gjøre det vi kan for å unngå nye ulykker.