Assisterende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, innrømmer at situasjoner er spesiell.

Men han oppfatter det slik at engasjementet har utviklet seg på bakgrunn av ansvaret Bergen kommune har tatt for å bistå og støtte familien etter rasulykken i september.

De to kommunetoppene er begge aktive støttespillere for Oddmund Hjartåker og datteren Kristina. Rastad har blant annet organisert mediemøter for Hjartåker. Mæland har nær kontakt med familien og har vært på flere besøk på sykehuset.

— Jeg går ut fra at har tenkt igjennom situasjonen i forhold til de posisjonene de har i Bergen kommune. Jeg har oppfattet det slik at de engasjerer seg som privatpersoner.