— Det har vært en rekke komplikasjoner med planene underveis, så nå er det godt å være skikkelig i gang, sier sjefingeniør Jan Olav Skogland i Statens vegvesen.

Han leder arbeidet med å ruste opp veistrekningen fra Kalfaret til Landås, som etter planen skulle være fullført til jul, finansiert over Bergensprogrammet. Nå graves det for fullt både sør og nord for Haukeland sykehus, men det opprinnelige tidsskjemaet sprekker.

— Hvis vi er heldige, vil kollektivfeltene stå ferdig i desember. Resten av arbeidet skal være fullført innen utgangen av februar, sier Skogland, som understreker at han ikke tør love noe endelig.

Står i stampe

Trafikken i Natlandsveien, Haukelandsveien og Årstadveien har økt markant de siste årene. I morgenrushet er det saktegående kø fra Mannsverk til Haukeland sykehus, og om ettermiddagen står køen fra Odontologen til Ibsensgate - eller lenger.

Men nå er det altså lysning i sikte. All gravingen skal resultere i et sørgående kollektivfelt fra Svartediksveien til Ulriksdal og et nordgående felt fra Landåssvingen til Ibsensgate. Deler av strekningen sør for Haukeland sykehus vil dessuten få et sørgående sykkelfelt, fortausflatene skal ryddes, og det vil komme nye bussholdeplasser. Det hele uten at en eneste hage berøres.

— Forholdene for busser og fotgjengere vil bli veldig mye bedre når vi er ferdige, sier Skogland.

Verre for bilene

Men det finnes en taper, og det er bilene. For det som i dag er en av de bredeste tofeltsveiene i Bergen, vil få betydelig mindre plass til den alminnelige trafikken når bussene skal frem i et eget felt.

— Det blir nok noe trangere for biltrafikken. Men vi får se positivt på at hastigheten kanskje går noe ned, sier Skogland.

Han beskriver arbeidet som krevende, da strekningen er tungt trafikkert i begge retninger. I Årstadveien skal det plantes en ny allé etter den gamle hagtornalleen som er fjernet, og det skal være plass til mastene som holder ledningsnettet til trolleybussen langs hele strekningen.

Likevel skal veien holdes åpen gjennom hele anleggsperioden.

— En del fremkommelighetsproblemer vil det bli, for vi trenger plass til anleggsarbeidene, sier Skogland.

Sagt på en annen måte: Det skal bli enda litt verre før det kan bli bedre.

NÅ GRAVER DE IGJEN: Ny graving i bergenstrafikken, denne gang i Årstadveien. Når alt står ferdig på nyåret, vil bussene få mye bedre plass til og fra Landås.
Silje Katrine Robinson