• En gledens dag, sier forsvareren.

En mann i 40-årene fikk i oktober i fjor en dom på 3,5 års ubetinget fengsel i Sogn tingrett, for voldtekter mot sin samboer og vold mot sine barn. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning på 1,1 millioner.

Nå har Gulating lagmannsrett frikjent mannen på alle punkter og han slipper å betale erstatning.

— Bevisene holdt ikke

— Jeg har hele veien ment at bevisene ikke holdt i tingretten. Det finnes ingen bevis knyttet til den perioden mannen og samboeren bodde sammen, sier mannens advokat Robert Fonn.

Det er i alt det vesentlige de samme bevisene som har blitt ført for lagmannsretten som for tingretten.

— Etter at dommen falt i tingretten uttalte jeg hvor overraskende det var at retten overhodet ikke hadde kommentert bevisene som tiltalte hadde tilbudt. Det ble ikke gjort rede for hvordan disse var vurdert, sier Fonn.

Fonn synes at saken er gjennomført på en betryggende måte, og kan ikke se at det er noe påtalemyndighetene kan gå videre på.

— Vihar akseptert lagrettens nei og kommer ikke til å ta det videre, siden skyldsspørsmålet er endelig avgjort, sier statsadvokat Magne Nyborg.

- Uvanlig stor avstand

Ifølge Fonn er ikke uvanlig at en blir frikjent i lagmannsretten etter å ha blitt dømt i tingretten.

— Det er imidlertid uvanlig at det er så stor avstand mellom hvordan tingretten og lagmannsretten har vurdert bevisene. Her fikk han en knusende dom i tingretten der han ble dømt for alt han var tiltalt for, og så får han en så grundig begrunnelse for frikjennelse av Gulating.

Rettssaken har vært omfattende med over 30 vitner og store mengder dokumentasjon.

— Det er over tre år siden min klient ble pågrepet og varetektsfengslet. Når han nå blir trodd er det en enorm oppreisning for ham, sier Fonn.

Avgjørelsen var enstemmig.