Det var i januar i fjor at to beboere på det statlige mottaket i Aurland røk i hop.

Sogn Avis skriver i dag, at en somalier og en palestiner ble uenige om reglene i biljard. To dager senere skal det ha toppet seg.

Om kvelden den 27. januar skal den ene skal ha hentet te til noen gjester han hadde på rommet. Han ble da angrepet av flere personer. Han ble slått i hodet med et bordben og fikk glovarm te over kroppen. Han skal også ha blitt slått, sparket og truet med kniv.

Senere undersøkelser viste at han hadde fått brudd på hjerneskallen

Sogn tingrett har frifunnet tiltalte på alle punkter. Retten mener det ikke er sannsynliggjort at det var tiltalte som slo.

Dette melder Sogn avis i dag, men det fremgår ikke av avisens referat om det var somalieren eller palestineren som var tiltalt eller offer.