• Helene Okines manglende evne til å forsørge sin ghanesiske ektemann er grunnlaget for at vi avslo søknaden om gjenforening.

Det sier avdelingsdirektør Morten Hansen i UDI til Bergens Tidende.

Han ser ikke bort fra at uvissheten om et tidligere ekteskap kan være grunnen til at konsulatet har forlangt personlig fremmøte i ambassaden i Elfenbenskysten. Konsulatet i Ghana har begrensete ressurser, samtidig som de har plikt til å undersøke om opplysningene i søknad og vedlegg er riktige.

— Men i vedtaket legger vi til grunn at ekteskapet mellom Helene Okine og Bashiuri Ashety er gyldig. Det er bare manglende forsørgelsesevne som står i veien, sier Hansen.

— Har skjerpete regler for ungdom under 23 år fått tilbakevirkende kraft?

— Slett ikke. Regelen var vedtatt og virksom da søknaden ble behandlet. Det er ikke søknadsdatoen som gjelder, men tidspunktet for avgjørelsen. Men heller ikke dette har hatt avgjørende betydning. Kravet om forsørgelsesevne, uansett alder, har vi hatt lenge.

Påstandene om dårlig behandling, hån og forskjellige utsagn kan avdelingsdirektøren ikke bekrefte.

— Slikt ligger utenfor det våre folk skal beskjeftige seg med, og det ville være uheldig om slikt skulle være uttalt. Det høres lite logisk ut at noen av oss skulle fraråde anke. Vi har jo skriftlig gjort oppmerksom på ankemuligheten, sier Morten Hansen til Bergens Tidende.

Anken er nå under behandling i UDI og Hansen tror på en avgjørelse innen utgangen av februar.