OMKOM: Karsten Stall Osmundsen mistet livet i en trafikkulykke i Lindås om morgenen 7. februar 2012.
PRIVAT

I Nordhordland tingrett vitnet inspektør Erik Tvedt fra Statens vegvesen. Han kom til skadestedet i Hjelmåstunnelen halvannen time etter at Stall Osmundsen mistet livet i kollisjonen 7. februar 2012. Sjåføren i motgående bil var påvirket av narkotika og erkjente onsdag straffeskyld for uaktsomt drap.

— Slått tilbake momentant

— Ut fra funn på stedet, kan det se ut som om avdøde så hva som var i ferd med å skje og forsøkte å legge sin bil så langt ut til høyre som mulig. Tiltaltes bil var over den gule midtlinjen da han traff avdødes bil, sa Tvedt i retten.

Stall Osmundsen kom sørover på E 39 i Lindås mens den andre kom nordover.

Bilen hans ble momentant slått tilbake og ble løftet opp før den traff tunnelveggen.

Det ble spørsmål om Stall Osmundsen hadde brukt belte da kollisjonen fant sted. Tvedt mente han ikke hadde gjort det og viste til hvordan beltet så ut og hvilken posisjon det var i etter sammenstøtet. En kollega av ham som også vitnet sa det samme.

Uklart om bilbelte

En politimann og et vitne som kom til stedet forklarte i retten at Stall Osmundsen brukte sikkerhetsbeltet.

— Hvis det beltet har vært i bruk, er det mye som ikke stemmer. Ut fra de tekniske funn, har ikke beltet vært i bruk, sa det sakkyndige vitnet fra Statens vegvesen.

— Hvis det er en trøst for de etterlatte, tror jeg ikke det hadde noe å si om beltet var i bruk eller ikke. Dersom det hadde vært en litt annen vinkel på bilene da de traff hverandre, hadde vi hatt tre omkomne..

Statens vegvesen fant ingen tekniske mangler på bilene.