Ungene sliter, viser en NOVA-undersøkelse som er foretatt på oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening. Av 1300 barn i alderen 10-15 år som har deltatt, er 220 barn av enslige forsørgere med og uten jobb. Forskerne har undersøkt betydningen av familiens inntekt for barns levekår, og kommet frem til blant annet følgende:

 • Oftere enn andre barn forteller ungene til enslige foreldre uten arbeid at de trives dårlig på skolen.
 • De har mindre tillit til læreren.
 • Flere har atferdsproblemer.
 • Flere eksperimenterer tidligere med rus.

— For familier som har lite sosialt nettverk og mangler penger til ordentlig feiring, blir julehøytiden en sterk påminnelse om alt man ikke har, sier NOVA-forsker Anne Skevik Grødem.

Foreldrene skåner barna

 • Vi må spare i to-tre måneder før vi kan gå på kino eller dra og bade. Det er mye andre tar for gitt, som vi ikke kan gjøre.

Anita Thomassen er mor til to jenter, på 9 og 13 år. Det er ti år siden 33-åringen sist var i jobb. Nå er hun på attføring på åttende året. Med en samlet inntekt på rundt 13-14.000 kroner brutto per måned, har ikke familien mye igjen å leve for når alle faste utgifter er betalt.

Det er viktig for tobarnsmoren å skjerme barna mest mulig for situasjonen familien er i.

 • Jeg tror de blir ødelagte hvis de skal høre om dette hele tiden, sier hun.

Også NOVA-undersøkelsen viser at foreldrene skåner barna.

 • Generelt ser det ut til at barna er mindre «fattige» enn foreldrene. Det tolker vi som at foreldre prioriterer barnas behov svært høyt. Men når inntekten er svært lav over tid, klarer ikke foreldrene å beskytte ungene mot de problemene som oppstår, sier Anne Skevik Grødem.

Hun mener at den nye innsikten i undersøkelsen bør få konsekvenser for stønadsordningene for foreldre etter samlivsbrudd.

 • I dag er dårlig helse den eneste aksepterte begrunnelsen for å ikke være i arbeid. Men for en del foreldre vil veien ut i arbeidslivet være lang på grunn av eneansvar for barn, lav utdanning og skrantende helse. Derfor bør de få en inntekt de faktisk kan leve av.

Blir tapere

Alenemødre kommer verst ut av undersøkelsen:

 • 93 prosent av enslige forsørgere uten betalt arbeid er kvinner.
 • 40 prosent har tre eller flere barn.
 • Foreldre forteller om helseplager og sosial isolasjon.
 • 21 prosent har hatt kontakt med barnevernet.
 • Forskjellene er større og mer systematiske enn vi hadde trodd. Disse kvinnene er blitt stående igjen i likestillings- og velferdssamfunnet. De er igjen alene med store barneflokker, og klarer ikke å kombinere omsorgsarbeid med lønnsarbeid, sier Anne Skevik Grødem.
 • Er de blitt tapere?
 • Ja, dette er en gruppe vi helst ikke vil tenke på. Vi vil så gjerne at familieforpliktelser og lønnsarbeid skal la seg kombinere.

Vil tilbake i jobb

Anita Thomassen er på bedringens vei, men når mor først blir liggende, har ikke familien noen til å hjelpe til i huset.

 • Ungene må lage mat selv. De har det tøft, men sier ingenting. Det er nok blitt en vane for dem, tror tobarnsmoren.

Det er nå over tre år siden hun tok med seg barna fra Sauda til Bergen for å gå på yrkesrettet attføring, på Krokeide videregående skole.

 • Jeg skulle ønske jeg kunne ha en jobb og få skikkelig betalt.
 • Når håper du å være tilbake i arbeidslivet?
 • Jeg må først og fremst bli friskere enn jeg er nå. Jeg har ikke samvittighet til å be en arbeidsgiver om jobb, vel vitende om at jeg kommer til å være vekk i tre-fire måneder av året, sier Thomassen.
Eirik Brekke