• Vi har vært for dårlige til å informere om fremtiden for Haakonsvern. Marinebasen blir heller ikke hardere rammet av nedskjæringer enn andre deler av Forsvaret.
Olav Garvik

Dette var essensen i budskapet fra statssekretær i Forsvarsdepartementet, Bård Glad Pedersen (H), som i går gjestet Bergenhus og Haakonsvern. 28-åringen benyttet en del av tiden til å drive brannslokking ettersom stemningen blant militære og sivilt ansatte på marinebasen akkurat nå er meget amper.

Statssekretæren har fulgt nøye med i det som er sagt og skrevet de siste ukene, ikke minst i Bergens Tidende, om den uroen som preger de ansatte i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). De som er knyttet til Materielldivisjonen frykter at opptil 340 stillinger skal bli overført til Kolsås.

— Kompetanse beholdes

— Dette er ikke rett, og jeg kan forsikre at det ikke kommer på tale å flytte så mange, sier Glad Pedersen gjentatte ganger i samtale med BT. Derimot er det aktuelt å samle toppledelsen i FLO og ledelsen i divisjonen på ett sted.

— Men det er ennå ikke tatt stilling til flytting, og da heller ikke til omfanget. Jeg kan likevel forsikre at vi må beholde den kompetansen som er nødvendig å ha, nær brukerne, det vil si på marinebasen, understreker han videre.

— Vil du da påstå at det er en uberett i get angst som gjennomsyrer de berørte på Haakonsvern?

— Jeg erkjenner i hvert fall at det har vært for dårlig kommunikasjon. Den militære ledelsen, ledelsen i FLO og vi i departementet har ikke vært flinke nok til å få frem relevant informasjon.

Ikke bare Haakonsvern

— Men adm. direktør i FLO, Erik Hernes, har for lengst gjort det klart at nedbemanningen vil bli omfattende. Hva er ambisjonene konkret?

— Det er det for tidlig å si noe om. Men det ligger i sakens natur at det er gitt en mulighet til å flytte virksomhet til Kolsås. Nedbemanningen i FLO skal omfatte 1300 personer (av i alt 6.500), og den prosessen berører så visst ikke bare Haakonsvern. Generelt bruker vi i dag en for stor del av forsvarsbudsjettet på logistikk (bl.a. vedlikehold, red.anm.).

Men Haakonsvern kommer ikke dårligere fra omorganisering og nedbemanning enn andre deler av Forsvaret, sier Glad Pedersen.

- Statsråden stiller gjerne!

Kommandanten på Bergenhus, flaggkommandør Atle T. Karlsvik, supplerer med at heller ikke han er bekymret for at Haakonsvern skal bli skadelidende i den omfattende omorganiseringen av det norske Forsvaret.

— Vi skal også huske på at Haakonsvern er brukt som modell for resten av Forsvaret når det gjelder effektivisering. Det er heller ingen tvil om at Haakonsvern som kompaktbase føres videre, sier Karlsvik.

— Hvorfor stiller ikke forsvarsministeren selv opp på Haakonsvern og møter det sinte personalet?

— Både statsråden og jeg er villig til å stille opp. Vi er glad for det sterke engasjementet som er kommet til syne her i Bergen, sier han.

<b>TIL Å LEVE MED:</b> Kommandanten på Bergenhus, flaggkommandør Atle T. Karlsvik t.v. og statssekretær Bård Glad Pedersen er enige om at omorganiseringen som berører Haakonsvern er til å leve med.
Gidske Stark