På skoler i Os og på Laksevåg har det blitt gjennomført forsøk med andre undervisningsformer, og foreldrene er blitt mer involvert. Stiftelsen Bergensklinikkene, Bergen politikammer, Høgskolen i Bergen, Statens Utdanningskontor og Fylkeslegen i Hordaland legger i samarbeid snart frem et strategidokument basert på disse forsøkene. — Dokumentet skal være retningsgivende for endringer i rusmiddelundervisningen i Hordaland, uten at læreplanen skal endres, sier førstekonsulent ved Statens Utdanningskontor i Hordaland, Leiv Anders Vambheim.- Undervisningen har vært preget av ad hoc og tilfeldigheter. Målet er at den skal bli et gjennomgående tema, kanskje med tverrfaglige rusforebyggende grupper, sier Vambheim.