Ifølgje VestNytt går han inn for ein kanal frå Kallestad til Dala.

Dette vil ikkje berre gjera livet lettare for båtfolket, Estensen trur også ein slik kanal kan bli ein fin turistattraksjon.

Ordførar i Fjell, Jan Utkilen, seier at han synest planane er interessante.