Dette kom frem da en arbeidsgruppe sammensatt av representanter for alle partiene i bystyret i Bergen i går møtte grunneiere og andre utbyggingsinteressenter i området. Gruppen som ledes av Kristian Helland (KrF) hadde samlet de involverte partene til et møte i rådhuset i går ettermiddag. Senere var arbeidsgruppen på befaring i de områdene der forslaget til byfjellsgrenser har skapt reaksjoner.

Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal sa på møtet i rådhuset at forvaltningsplanen ikke er juridisk bindende, men skal legges til grunn for arealbruken når juridisk bindende reguleringsplaner skal vedtas.

Forvaltningsplanen skal ivareta det biologiske mangfoldet, kulturminnene og rekreasjonsområdene og øke bruken av Byfjellene Vest for rekreasjon og som undervisningsarena. Byfjellene Vest omfatter områdene Lyderhorn med Kvarven, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.

Betanien protesterer

Utkastet til planen har vært på høringsrunde, og det er kommet en del innsigelser mot de foreslåtte grensene. Grønn etat har deretter foretatt en del mindre justering av grensene. Men fortsatt er deler av planen omstridt.

En av de største aktørene som har gjort innsigelser gjeldende mot forslaget, er stiftelsen som eier Betanien sykehus. På møtet i går sa advokat Vidar Havsgård at konsekvensene av den foreslåtte grensefastsettelsen vil bli at Betanien blir fratatt muligheten til å bygge ut og utvikle institusjonen. Blant annet har stiftelsen startet arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for å kunne bygge ny sengepost for psykiatriske pasienter og tjenesteboliger for de ansatte. Betanien ønsker at byfjellsgrensen ikke kommer inn på deres eiendom.

Hindrer boligbygging

Magnus Helland representerer en privat grunneier som i samarbeid med Kathrine Quam Helgesen i Nexi Bygg ønsker å bygge 115 boligenheter i fem lavblokker i Nygårdslien. Han reagerer sterkt på den foreslått byfjellsgrensen.

— Vi har investert fem millioner kroner til nå i prosjektet og har laget en god plan i samråd med planavdelingen i kommunen. Vi kan ikke akseptere at forvaltningsplanene skal ta fra oss dette utbyggingsområdet. Det utbyggere i Bergen ønsker, er forutsigbarhet fra bypolitikerne, sa Helgesen. Hun sa også at deres planer ikke punkterer forslaget om å ta vare på de verdifulle Byfjellene.

Viktig for folkehelsen

Sølve Sondbøe i Bergen Turlag mente at det er overmåte viktig at det utarbeides planer for Byfjellene i Bergen. Han hevdet at fjellene har uvurderlig verdi for bergenserne, ikke minst helsemessig, og ba om at byfjellsgrensene får juridisk bindende virkning.

Arbeidsgruppen som Kristian Helland leder, skal legge frem sitt forslag til forvaltningsplan for bystyret ut på høsten.