• Jeg ble forskrekket over at vi har en så lang forsinkelse, sier sorenskriver Erik Elstad.

Særlig overrasket burde ikke Elstad bli. I fjor hadde Bergen tingrett en økning i antallet straffesaker på 39 prosent. Samtidig ble det innført nytt datasystem som domstolen fortsatt sliter med å få til å fungere.

Hoper seg opp

Konsekvensen er blitt at saker hoper seg opp. Blant dem er det også flere av de såkalte fristsakene. Saker som skulle vært berammet innen seks uker etter at tiltale er tatt ut.

— Hvor mange slike saker det dreier seg om vet jeg ikke, men dette er noe jeg vil finne ut av. At sakene går over fristen kan det være mange grunner til, men slik jeg forstår denne konkrete saken som dommer Heinfjell har behandlet, så ligger problemet hos domstolen. At det går flere måneder utover fristen skal selvsagt ikke skje, sier Elstad.

Han vil ikke kommentere kjennelsen fra Heinfjell ytterligere, men sier generelt at det vil være riktig ut fra hva Stortinget har sagt, å løslate personer som blir sittende så lenge i varetekt før saken deres kommer opp. Han venter derimot at den vil skape debatt.

- I tråd med regelverket

— Norge har fått kritikk for sin bruk av varetekt. Regelen med seksukers-frist kom nettopp for å begrense dette. Samtidig synes ikke jeg det er noen god løsning for samfunnet å løslate personer som må regne med flere års fengsel for straffbare forhold de har begått, fordi domstolene ikke får sakene unna, sier sorenskriveren.

— Det er vel en måte å ivareta deres rettssikkerhet?

— Ja, løslatelsen er i tråd med regelverket vi er satt til å håndheve.

Elstad har ikke noe imot frist-regelen som kom i 2002, men etterlyser hvorfor det ikke stilles tilsvarende krav til påtalemyndigheten og politiet.

Innfører bakvakter

— At personer blir sittende lenge i varetekt skyldes vel så ofte at det brukes lang tid på å få en sak ferdig og oversendt retten, sier Elstad.

Uavhengig av at problemet nå er aktualisert har Bergen tingrett lagt planer for å forsøke å løse problemet.

— Fra høsten av blir det satt av dommere som har bakvakt og som skal ta fristsaker når de måtte dukke opp. Da vil vi forhåpentlig løse problemet. Samtidig vil det gå ut over mindre saker som må utsettes, for vi blir ikke flere dommere av den grunn, sier Elstad.

INNFØRER BAKVAKTER: - Fra høsten av blir det satt av dommere som har bakvakt i Bergen tingrett, og som skal ta fristsaker når de måtte dukke opp, opplyser sorenskriver Erik Elstad. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG