— De lar 450 elever ved Fridalen skole lide for at kommunen ikke har vedlikeholdt skikkelig, de legger ned Seljedalen skole. Aksjon Skolevei tar de også. Og de øker foreldrebetalingen til SFO med 28 millioner kroner, sier hun.

Hun mener kutt hos barn og unge går som en blå tråd gjennom hele budsjettet.

— Jeg ser at det også kuttes i åpen omsorg i forhold til årets budsjett, men regner med Frp kan rette opp noe av det i forhandlinger. Ellers er det pinlig påfallende hvor gjennomført kuttene ramme barn og småbarnsforeldre, sier hun.