– Dette handler først og fremst om lønn. En førskolelærer i barnehagen tjener mindre enn en industriarbeider i dag, sier Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland til Dagbladet.

Utdanningsforbundet har regnet ut at 4.890 årsverk i grunnskolen nå fylles av førskoleutdannede.

Ifølge Econ Analyse trengs det 9.000 flere barnehageansatte dersom regjeringens mål om full barnehagedekning skal nås. 3.000 av dem må ha førskoleutdanning.

– Å bygge barnehager dreier seg om mer enn å bygge hus. Og viss vi skal ha den pedagogiske kvaliteten som skal være der, må en ha nok førskolelærere, sier Hjetland.

Hun mener studiekapasiteten og lønna til barnehageansatte førskolelærere må økes, for å lokke dem tilbake fra grunnskolen.

– Jeg tror man kan hente inn mange hvis man får opp lønna til førskolelærerne, sier Hjetland. (©NTB)

uvakt@ntb.no