Men Hallén vil gjerne tilbakevise kritikken.

— For tre år siden etablerte vi et uavhengig klageutvalg med fire eksterne personer, derav to jurister. Både de og en utenlandsk gruppe har konkludert med at vår søknadsbehandling er meget solid med høy kvalitet. Rådet mottar få klager, og utvalget har funnet svært få saksbehandlingsfeil, sier Hallén, som mener Haugan misforstår om han tror at noen skal kunne gjøre seg til uvenn med rådet.

— Vedtakene gjøres av eksterne internasjonale og nasjonale eksperter ut fra en faglig vurdering av søknadene. Å tro at utenforliggende hensyn skulle vektlegges, underkjenner de eksterne fagpersonenes integritet. Søknadene vurderes på sin faglige kvalitet. Vi behandler årlig tusenvis av søknader. En så kompleks virksomhet vil alltid kunne forbedres, innrømmer Hallén, som vil ta kontakt med Hallén.

— Haugan mener klagebehandlingen i dag ikke er reell?

— Vi har ingen indikasjoner på at ikke klagesystemet fungerer godt. Hvis han har fått tilsagn om penger, vil han få dem. Hvis han ikke har mottatt dem, beror det på andre forhold.

— Du tror ikke på hans påstand om at mange forskere gruer seg for å klage?

— Vi har ingen indikasjoner på at det er riktig.