Med sine ni etasjer og nesten 30.000 kvadratmeter ruver det nye bygget godt i terrenget like bak hovedblokken på Haukeland. Og nettopp plasseringen er helt avgjørende for å dra nytte av samarbeidet mellom medisinsk forskning i nybygget og praktisk medisin på sykehuset. Bygget skal gi et merkbart løft for den medisinske forskningen i Norge.

I verdensklasse

— Her i landet er det kun Rikshospitalet som kan sammenliknes med dette, sier Torbjørn Dall-Larsen, som er brukerkoordinator for det nye bygget.

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi holder til i de to øverste etasjene og huser blant annet et forsøksrom som er totalt skjermet mot elektromagnetisk og akustisk støy. Her kan forskerne observere hvordan menneskehjernen reagerer på spesifikke stimuli.

— Vi finner ikke bedre areal for slik forskning i hele verden, mener instituttstyrer Helge Nordby.

Samarbeid med Haukeland

Bygget huser ellers Fysiologisk institutt, institutt for anatomi og cellebiologi, institutt for biokjemi og molekylærbiologi, samt det medisinske fakultetsbiblioteket på Haukeland og avdeling for de prekliniske institutter.

Blant annet finnes her spesialrom for forskning på spesielt smittefarlige virus som resistent tuberkulose. Disse rommene kan oppgraderes til den såkalte bio-safety-normen som gjelder for forskning på livsfarlige virus som ebola eller sars.

— Plasseringen tett ved Haukeland er svært viktig. Her finnes en miks av ulike forskningsmiljø som kan samarbeide og integrere prosjekter, og kombinasjonen med den kliniske medisinen på Haukeland universitetssykehus gir en konsentrasjon og blanding av fagområder som er unik, mener brukerkoordinatoren.

Foruten Kongen skal en rekke topper fra Universitetet i Bergen, Statsbygg og Utdannings- og forskningsdepartementet være til stede ved den offisielle åpningen av bygget mandag.

TRAPP I ROM: Den innvendige glassgården gir bygget lys og rom.<br/> FOTO: GIDSKE STARK<p/>