Hydro har gitt store deler av laboratoriet på Sandsli til universitetet. Laboratoriet som nå flyttes inn i 4. etasje i Realfagbygget på Nygårdshøyden skal brukes av så vel Hydro-ansatte, som forskere og studenter ved universitetet. Utstyr til en verdi av rundt 15 millioner kroner vil dermed få en bedre utnyttelse, og samarbeidet mellom oljeselskapet og forskningsinstitusjonen blir enda sterkere.

Det tette samarbeidet har særlig skutt fart etter at det nye Center for Intergrated Petroleum Resarch ble etablert tidligere i år. Dette er det eneste forskningsmiljø i Norge på petroleumsteknologi som vant frem i konkurransen og fikk status som «Senter for fremragende forskning».

Har samme mål

Hele 80 forskere fra seks ulike institutter og snart 40 doktorgradsstudenter vil være knyttet til dette senteret. Formålet er å drive grunnforskning på hvordan man får ut mer olje og gass fra feltene vi allerede har funnet på sokkelen.

Dermed har de nøyaktig samme målsetting som store deler av Hydros egne forskere på Sandsli.

Det er nettopp arbeidet med å få ut mer olje og gass fra feltene vi har funnet, som forklarer de enorme oljeinntektene her til lands.

Skal ta opp mer av oljen

Da det store Ekofisk-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen kom i produksjon i 1971, forventet man å ta opp rundt 25 prosent av oljen og gassen i reservoaret. Nå forventer man å ta ut godt over halvparten. De siste tiårene har man funnet skuffende lite nye olje— og gassmengder, og de funn som har vært gjort er nokså små. Derimot finner oljeselskapene stadig nye metoder for å få opp mer av oljen og gassen som allerede finnes der.

Rekrutterer fra Bergen

— For Hydro handler det også om å sikre oss rekruttering av gode folk, sier Leif Lømo, som er assisterende direktør for Hydros Forskningssenter.

— Det er vel ikke tvil om at Hydro som har sitt forskningssenter i Bergen, rekrutterer svært mye fra universitetet i byen, mens Statoil som har sitt forskningssenter i Trondheim, rekrutterer i stor grad fra NTNU, sier Lømo.

Samarbeidet går begge veier. Hydro bidrar med forskere som eksterne veiledere for hovedfagsstudenter, og bruker tre millioner årlig bare på ulike stipendordninger ved senteret.

I tillegg kommer oppdragsforskningen senteret foretar for oljeselskapet.

Spleiselag finansierer

Center for Intergrated Petroleum Resarch er det eneste av «sentrene for fremragende forskning» som for en stor del blir finansiert av næringslivet.

— Senteret vil være finansiert av industrien og offentlige midler på 50/50 basis. Bare i år vil vi hente inn 28 millioner kroner fra oljeindustrien. De offentlige ressursene får vi dels fra universitetet og dels fra forskningsrådet, sier direktør for senteret, Arne Skauge.

— Å ha dette senteret i vår umiddelbare nærhet har en kjempeverdi for Hydro, sier hans forskningskollega i oljeselskapet, Leif Lømo.

Selv mener Skauge at det er viktig for oljeindustrien å ha et miljø som også driver grunnforskning innen petroleumsteknologi.

FORSKNINGSMILJØER TETT I TETT: Forskere ved det nye Center for Intergratede Petroleum Resarch ved Universitetet i Bergen har store oppgaver de utfører for Norsk Hydro. Samtidig er forskere ved Hydros forskningssenter på Sandsli veiledere og lærere for en rekke studenter ved universitetet. Her er det studenter ved en ny studieretning som heter Olje og gass som får undervisning på Sandsli av assisterende direktør for Hydros forskningssenter, Leif Lømo. <p/>FOTO: ØRJAN DEISZ