På Nattland er det smekk fullt, på Li er det halvfullt.

I dagens BT forteller vi at flere av byens rektorer sliter med overfylte skoler. Det fører til at de må bryte opplæringsloven uansett. De må velge hvilken lovparagraf de skal hoppe bukk over. Enten må de bryte lovens krav om rett til skoleplass ved nærskolen, det såkalte nærskoleprinsippet (§ 8-2), eller de må bryte lovens krav til inneklima (§9a), også kalt elevenes arbeidsmiljølov.

— Jeg har ikke mye valg. På min nyeste liste har jeg 34 elever over kapasiteten. Vi må si nei til barn som flytter inn i området. Tar vi inn flere, bryter vi arealnormen og dermed barnas arbeidsmiljølov, sier rektor på Garnes skule, Knut Inge Rokne.

Full og halvtom

Totalt er 15–16 av byens grunnskoler fulle, men Nattland skole er i særklasse fullest. Skolen er bygget for 400 elever. I dag går det nesten 200 flere på skolen.

— Vi bruker alt av areal. Vi har masse undervisning i gangene og i tilfluktsrommet, alle spesialrom brukes til klasserom. Vi har mange timer på alle rom med mange elever, sier rektor Hanne-Guri Hellevang.

Da befinner de seg i en annen verden på skoler i andre enden av skalaen, skoler som Ytre Arna, Li og Seljedalen. Der er det flust med boltreplass. For med færre elever, blir det flere kvadratmeter pr. elev.

I fjor vedtok bystyret ny skolebruksplan. Der fastsatte de også en nedjustert arealnorm for brutto skoleareal pr. elev. Normen varierer noe etter skolenes størrelse, men beveger seg rundt 11 m² bruttoareal pr. elev. Vi har fått oversikt over brutto skoleareal og elevtall for hver skole og deretter regnet ut snittet for hver elev som reelt går i skolene. Regnestykket viser at mange av kommunens skoler ikke tilfredsstiller kommunens egne krav til arealnorm.

Skylder på seg selv

Nettopp de store ulikhetene mellom byens skoler, er en av skolebyråd Harald Victor Hoves (H) største hodepiner.

— Vi har en skolestruktur som ikke er tilpasset byens utvikling og demografi. Det er jo til syvende og sist et resultat av de politiske vedtakene vi fatter. Vi er for lite flink til å ta de vanskelige valgene. Vi er ikke i forkant av bosettingsmønstrene og vi går ikke nok inn i økonomien på de ulike skolene, sier Hove.

Han skulle ønske både han, hans forgjengere og et tverrpolitisk bystyre burde tatt større ansvar.

— Enkelte skoler kjører et høyere klasseantall enn skolene strengt tatt burde hatt. Vi bruker veldig mange ressurser på å opprettholde klasser som strengt tatt stjeler ressurser fra andre. Jeg er enig i at vi har vært for lite flink til å ta ut, legge ned skoler, der elevtallene tilsier det, og ikke flinke nok til å bygge i forkant av utviklingen.

Sist gang Hove mener han selv og resten av bystyret vek unna de tøffe valgene, var i fjor, under rulleringen av skolebruksplanen. Neste sjanse kommer i 2016.

— Da må vi ta noen veldig vanskelige grep. Vi opplever en nedgang i deler av byen og en voldsom vekst i andre deler av byen. Politikerne må møte demografiutviklingen, sier Hove.

— Bergen er kjent for å foreslå skolenedleggelser, for så å ikke gjennomføre det. I mange saker har vi valgt å lytte til bekymringene og ikke tallene. Vi vet vi burde gjøre noe, men nedleggelser rammer mange og det rammer der hvor det gjør vondt, nemlig barna.

- Nedadgående

Hove viser til Fyllingsdalen som et eksempel på hvor vanskelig det er å legge ned skoler.

— Der har elevtallene vært nedadgående og prognosene har slått til. Likevel har folkelig motstand og fakkeltog har gjort det veldig vanskelig å endre på noe, sier Hove.

Men nettopp fakkeltog og folkelig motstand var sentralt da nedleggelse av Fridalen og Kronstad skole ble stoppet for fem-seks år siden.

— Heldigvis valgte vi å snu og ikke legge ned Fridalen og Kronstad den gang. Årstad et eksempel på en bydel hvor vi bommet på prognosene, sier Hove.

Elevtall og skolekapasitet Bergen 2011/2012

Skole Elever Areal Pr. elev
Nattland skole (barne- og ungdom) 593 4272 7,2
Søreide skole 523 4368 8,4
Hellen skole 378 3278 8,7
Ulsmåg skole 465 4094 8,8
Rolland skole 341 3104 9,1
Flaktveit skole 414 3822 9,2
Olsvik skole (barne- og ungdom) 637 5894 9,3
Fjellsdalen skole 412 3826 9,3
Alvøen skole 549 5283 9,6
Kyrkjekrinsen skole 516 5000 9,7
Midtun skole 370 3646 9,9
Skranevatnet skole (barne- og ungdom) 635 6296 9,9
Ytrebygda skole 444 4435 10,0
Garnes skule 329 3290 10,0
Damsgård skole 367 3729 10,2
Aurdalslia skole 514 5305 10,3
Paradis skole 477 4991 10,5
Slåtthaug ungdomsskole 460 4830 10,5
Mjølkeråen skole (barne- og ungdom) 657 6906 10,5
Hop ungdomsskole 501 5289 10,6
Storetveit skole 412 4394 10,7
Skeie skole 420 4515 10,8
Lynghaug ungdomsskole 434 4746 10,9
Åstveit skole 359 3940 11,0
Hjellestad skole 293 3225 11,0
Kirkevoll (barne og ungdom) 601 6661 11,1
Rå skole 331 3717 11,2
Breimyra ungdomsskole 267 3000 11,2
Vadmyra skole 285 3207 11,3
Ortun ungdomsskole  447 5036 11,3
Kjøkkelvik skole 599 6819 11,4
Ulsetskogen skole 195 2226 11,4
Kalvatræet skole 207 2364 11,4
Minde skole 296 3401 11,5
Garnes ungdomsskule 376 4336 11,5
Nygårdslien skole 288 3327 11,6
Blokkhaugen ungdomsskole 303 3582 11,8
Kronstad skole 202 2398 11,9
Krohnengen skole 382 4538 11,9
Apeltun skole 364 4334 11,9
Haukås skole 277 3396 12,3
Haukeland skole 274 3372 12,3
Rådalslien ungdomsskole 422 5200 12,3
Tertnes skole 326 4024 12,3
Mathopen skole 327 4065 12,4
Sandgotna ungdomsskole 404 5039 12,5
Skjold skole 324 4062 12,5
Haukedalen skole 369 4697 12,7
Liland skole 308 3932 12,8
Løvås Oppveksttun 224 2916 13,0
Rothaugen ungdomsskole 491 6423 13,1
Bønes skole 346 4546 13,1
Lone skule 254 3395 13,4
Eidsvåg skole (barne og ungdom) 439 5927 13,5
Kaland skole 282 3809 13,5
Salhus skole 114 1542 13,5
Smørås skole 251 3425 13,6
Gimle Oppveksttun 500 6955 13,9
Sælen Oppveksttun 238 3320 13,9
Sædalen skole 229 3200 14,0
Christi Krybbe skole 152 2128 14,0
Loddefjord skole 261 3694 14,2
Hordvik skole 213 3022 14,2
Fridalen skole 445 6321 14,2
Kringlebotn skole 326 4676 14,3
Bjørndalsskogen skole 279 4041 14,5
Varden skole 295 4283 14,5
Holen skole (barne og ungdom) 498 7338 14,7
Slettebakken skole 289 4294 14,9
Søråshøgda skole 342 5174 15,1
Haugland skole 89 1393 15,7
Ådnamarka skule 280 4413 15,8
Nordvik skole 46 731 15,9
Krokeide skole 70 1136 16,2
Landås skole 358 5927 16,6
Nordnes skole 250 4213 16,9
Lyshovden Oppveksttun 224 3796 16,9
Ytre Arna skole (barne og ungdom) 293 4984 17,0
Seljedalen skole 163 2832 17,4
Riple skule 30 563 18,8
Li skole 202 3882 19,2
Trengereid skule 24 494 20,6
Ny Krohnborg skole 243 5528 22,7
Møhlenpris skole 161 4030 25,0
            Bergen 28826 343562 11,9
  • 85 skoler. Spesialskolene Alrekstad, Godvik og Tveiterås er ikke med. Ei heller Nygård skole, som er en innføringsskole for nyankomne flyktninger og innvandrere.

** Kilder: GSI Grunnskolenes informasjonssystem. Skolebruksplanen 2010, Bergen kommune

Hva mener du om arealene til disposisjon? Si din mening under!