— Her har vi fanget en hel gjeng, roper Ellen Marie Bakken og fisker opp snegle etter snegle fra plastbegeret med øl. Julia Martinsen og Tine Vindenes kommer til for å hjelpe. Pen behandlingAldri har vel forhatte brunsnegler fått så pen behandling som i denne hagen i Årstadgjeilen. Sirlig legges snegle etter snegle i nye plastposer. En til hver. Alle funn noteres. Kan ungdommene bidra til at nye hemmeligheter om brunsneglen blir avslørt?For tredje år på rad arrangeres Bio Med Camp i Bergen for elever i videregående skole fra hele Skandinavia. 12 elever deltar i tre grupper. En jobber med mordersnegler, en med fiskeøkologi, mens en tredje ser på satellittovervåking av vegetasjonen.Mest spennende- Vi har det mest spennende gruppearbeidet. Her får vi være mye ute. Alle får delta. Vi har en fin blanding av teori og praksis, forsikrer Tine Vindenes, Julia Martinsen og Ellen Marie Bakken. Minst 15 plastbeger med øl er satt ut i hagen. Ungdommene måler, tegner, skriver opp og sorterer alle funn. Alt nå kan vi avsløre at øl med opp mot fem prosent alkohol ser ut til å virke best. 20 prosent alkohol blir altfor sterkt og virker ikke så tiltrekkende på de ekle, slimete skapningene.Førsteamanuensis Torstein Solhøy fra Zoologisk Institutt løfter bøtten og deler ut nye plastposer, tusjer, tegneark, tau og annet materiell. Han tror opplegg som dette kan stimulere interessen for biologi og kjemi.Nå drar han dem med på laboratoriet for at de unge skal få se litt nærmere på brunsneglene. Innimellom alt det artige gir han dem litt glimt av nødvendig kritisk tenkning. Nye veier- For få unge satser på en forskerkarriere innen realfag. Vi prøver ut nye veier å gå stimulerer rekrutteringen på et tidlig tidspunkt, sier prosjektleder Kristin Viste i Forum for unge forskere. Det er elever fra videregående skole eller de som har et år bak seg på universitetet som får delta. Kristin Viste vet at det tar mange år før de ser resultater, men bare det å se de unges trivsel, er lønn for strevet. HAGEFORSKNING: Julia Martinsen (til venstre) og Tine Vindenes leter etter nye snegler i ølblandingen.FELLER: Plastbeger med en blanding av Clausthaler-øl og teknisk sprit er satt ut.

Julia Martinsen (t.v.) og Tine Vindenes leter etter snegler i ølblandingen.