— Kyoto-avtalen har bare en symbolsk verdi. Vi er med på det største ukontrollerte eksperimentet menneskeheten noen gang har satt i gang, sier forsker Ola M. Johannessen, direktør ved Nansensenteret i Bergen.

— Atombomber blir peanøtter, sier forskeren.

I morgen er Nansensenteret vertskap for en klimakonferanse som retter blikket urovekkende langt frem. Der skal det legges fram klimakalkyler for år 3000, basert på at menneskeheten ikke stanser den globale oppvarmingen.

- Vestlendinger til fjells

I analysene som kaster blikket hele tusen år frem i tid stiger havnivået med opptil 10 meter, og temperaturene med opptil 9 grader.

— Med 80 prosent av jordas befolkning bosatt i kystområdene, ville begrepet klimaflyktninger få et nytt innhold, sier Johannessen, om en klode der havet står 10 meter høyere enn i dag.

— Jorden vil ikke gå under av den grunn, men du kan godt si at her på Vestlandet må vi opp i fjellene. Og man kan spørre seg hva som skjer med jordbruk, fiskerier og matforsyning, sier han.

De nifse hav- og temperaturanalysene som legges frem på konferansen er undertegnet en rekke europeiske klimaforskere, blant annet fra Tyskland, Sverige, Sveits og Norge.

— Slike analyser har selvfølgelig stor usikkerhet. Vi anslått 50 prosent usikkerhet. Men poenget er at vi må rette blikket fremover, utover Kyoto-avtalen, sier Johannessen.

Kyoto - ingen målbar effekt

Forskere regner med at kloden er varmet opp gjennomsnittlig 0,6 grader det siste århundret. I dag sender menneskeheten ut 7 gigatonn CO2 i atmosfæren årlig, og utslippet er jevnt fordelt på de tre faktorene industri, biltrafikk og annet forbruk.

Kyoto-avtalen fra 1997 har som mål at medlemslandene skal begrense utslippene med 5 prosent, relatert til nivået i 1990.

— Vår analyse demonstrerer at Kyoto-avtalen kun har en symbolsk verdi. I rene CO2-kutt er effekten ikke målbar i det store bildet. Skal vi få til noe som monner, snakker vi om reduksjoner i CO2-utslipp i størrelsesorden 50 prosent, sier Johannessen.

Han er likevel ikke kritisk til Kyoto-avtalen, som fortsatt ikke er godkjent av USA.

— Den er historisk og viktig. Den viser hvilken vei vi må gå, sier forskeren.

Han mener Norge bør investere masse mer penger i teknologi for å rense CO2 og skaffe oss flere miljøvennlige energikilder.

Konferansen på Nansensenteret arrangeres av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.