Etter lang tids leting, er altså det mannlige kjønnsorgan endelig kommet for en dag. I hjernen, vel å merke.

Forvirret?

Utgangspunktet for penis jakten er følgene spørsmål: Hvor befinner penis seg på hjernens kart over menneskekroppen?

De fleste har sett bilder av hjernen der ulike kroppsområder er tegnet inn. Men akkurat hvor i den mannlige hjerne området for penis befinner seg, har vært omdiskutert helt siden 1920-årene, skriver forskning.no i dag.

For å finne svaret på tissefantgåten, måtte forskeren Christian Kell ved universitetet i Frankfurt gå kjælent til verks.

Han puttet sine forsøkskaniner inn i en MRI-skanner. Deretter strøk han ulike kroppsdeler med en myk børste, mens maskinen registrerte den påfølgende hjerneaktivitet.

Og nå vet vi altså hvor penis ligger i hjernen. Like ved områdene for tær og mage...