Forskerne Åslaug Ommundsen og Thomas Arnesen er foreløpig de siste i rekken av 20 fremragende unge forskere som har nytt godt av rekrutteringsstipend fra forskningsstiftelsen, som ble etablert etter en gave fra Trond Mohn på 250 millioner kroner.

— I tillegg til den rause gaven fra Mohn, fikk vi en betydelig tilleggsbevilgning fra staten. Gjennom gaveforsterkningsordningen ble stiftelsens kapital forsterket, noe som muliggjorde en mye større satsing på rekrutteringsstipend, sier Rommetveit.

Håndskrifter og molekyler

De to forskerne har fått hver sine fem års stipend. I tillegg til pengene fra forskningsstiftelsen, bidrar Universitetet med en egenandel på til sammen 15,3 millioner kroner.

Ommundsens prosjekt ser nærmere på utviklingen innenfor håndskriftskulturen omkring 1100–1300, og hvilke internasjonale kontakter og impulser som hadde størst nedslagskraft i Norge i denne perioden. Utgangspunkt for studiene er omkring 6500 fragmenter av middelalderbøker.

Arnesens prosjekt studerer prosesser i menneskecellene, særlig hvordan proteinenes merkelapper settes på og hva dette betyr blant annet for utvikling av sykdom. Ikke minst jobbes det også for å bli i stand til å styre disse prosessene.

Ber for gaveordning

I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å avvikle ordningen med gaveforsterkning. Med denne ordningen har de tre store forskningsstiftelsene fått tildelt ekstramidler som igjen har gjort det mulig å dele ut flere stipend. Hittil i år har forskningsmiljøene i Bergen nytt godt av 24 ekstra millioner, som et resultat av ordningen.

— Det ville være svært uheldig om Stortinget slutter seg til forslaget om å avvikle gaveforsterkningsordningen. Bergen forskningsstiftelse har fått gaveforsterkning gjennom en engangsbevilgning. Våre fremtidige tildelinger vil ikke bli rammet, sier Rommetveit.

Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) jobber for å få Stortinget til å omgjøre forslaget om å avvikle ordningen.

Også Arbeiderpartiet i Bergen mener Stortinget må beholde ordningen.

— For forskningsmiljøer i Bergen har ordningen vært nyttig og verdifull. Givere og mottakere har gått sammen om langsiktige og viktig prosjekter, bl.a. innen medisinsk forskning. En avvikling kan få alvorlige konsekvenser, sier leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Marte Mjøs Persen.

Et enstemmig representantskap i Arbeiderpartiet i Bergen vedtok nylig å be Stortinget om å omgjøre forslaget fra regjeringen.

GAMMEL HÅNDSKRIFT: Åslaug Ommundsens prosjekt ser nærmere på utviklingen innenfor håndskriftskulturen omkring 1100–1300, og hvilke internasjonale kontakter og impulser som hadde størst nedslagskraft i Norge i denne perioden.
Paul S. Amundsen
PENGER: Forsker Thomas Arnesen fikk stipend på mange millioner. Arnesens prosjekt studerer prosesser i menneskecellene.
TBE