• Gikk for langt i forskningen, forklarte han i retten.

En forsker er i Bergen tingrett dømt til betinget fengsel, etter å ha lastet ned filmer av barn som blir seksuelt misbrukt. Det var BA som omtalte dommen først.

Tilståelsesdom

Mannen tilstod uten forbehold i retten. Han forklarte at han lastet ned seks filmer med en samlet spilletid på 30 minutter, som viste seksuelle overgrep mot barn og seksualisering av barn.

Forskeren søkte på et nettverk som han visste inneholdt mye ulovlig materiale, og brukte søkeord som han skjønte kunne lede til barneporno. Retten finner det bevist at han aksepterte risikoen for å finne ulovlige filmer da han gjorde søkene.

Nedlastingen skjedde mens mannen jobbet med sitt forskningsprosjekt på hjemmekontoret. Søkene befant seg helt i ytterkanten av det som kunne anses som faglig relevant, slår retten fast. Selv ga mannen uttrykk for at han hadde et ønske om å finne relevant stoff til sin forskning, men at han gikk for langt.

Slettet filene

Retten finner det formildende at mannen prøvde å begrense spredningen av filene ved å gi dem nye navn, og at han slettet materialet kort tid etter at nedlastningen var påbegynt, da han ble klar over hva filene inneholdt.

Mannen forklarte at han har opplevd det siste året som en krise, med depresjon og forsinkelse i forskningsprosjektet, blant annet fordi politiet beslagla datautstyret hans.

Straffen ble satt til betinget fengsel i 45 dager.