— Jeg er så glad for at Kjellbjørg Lunde bringer lekser på banen på nytt, sier Elisabeth Lundervold Sørdal. Hun er spesialpedagog og tidligere lektor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

I fjor skrev BT om funn fra hennes forskning, der hun mente at lekser er ufornuftig bruk av fritid. I stedet burde de bli gjort på skolen.

— Det viktige nå er at dette ikke blir blaff, men at vi får en seriøs debatt rundt lekser. Vi må tenke oss om, sier Sørdal.

Forskningen gir ingen gode svar på om lekser faktisk fremmer prestasjonene.

  • Det finnes veldig lite forskning på det, fordi det er vanskelig å måle. Det er veldig mange variabler som spiller inn, sier Sørdal.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell sier han er fornøyd med å få en faglig debatt om lekser i skolen.

— Det gjør at vi får mer oppmerksomhet på både leksehjelp og vår kultur for å følge opp lekser, sier Solhjell.

Forskning viser at norske lærere i vesentlig mindre grad enn i andre land følger opp leksene de gir.

— Det må vi gjøre noe med. Lekser kan være bortkastet hvis det ikke følges opp, sier Solhjell.