JAN STEDJE jan.stedje@bt.noEt prosjektforslag for å starte arbeid "i felten" ble lagt frem for statsråden for en uke siden. Tilbudet om å motta statlige penger til norske forskermiljø gikk ut fra familiedepartementet i januar 2000.Men først i mars i år, etter 14 måneder, kan det bli etablert et forskerteam som mener seg kompetent til å forske på denne spesielle saken i Finnmark. Dørum ga opp Forskningen skal munne ut i råd om tiltak mot prostitusjonen som utfolder seg på campingplassene i Finnmark. Busslaster med russiske kvinner kommer hver helg inn til de østlige områdene i fylket.Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) besøkte russer-basene i Finnmark i 1999, men ga opp å sette inn tiltak. Lite kunnskap Det er Norsk institutt for by— og regionforskning (NIBR) og Finnmarksforskning (FIFO) som har gått sammen for å gjennomlyse prostitusjonen i Finnmark.- Behovet for forskning er fortsatt det samme (som i januar 2000 red.anm.), om ikke forsterket.Men kunnskapen om problemfeltet er lite dokumentert og ikke systematisk behandlet, skriver FIFO i et brev til Karita Bekkemellem Orheim. Etter en anbudsrunde til norske forskere i fjor vår, fikk FIFO og Institutt for Kriminologi midler til forskning på prostitusjonen i nord. Men Instituttet trakk seg fra prosjektet på grunn av det de kalte "sakens vanskegrad".