• Den arabiske våren viste at mat kan bli en utløsende faktor for konflikt, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Chr. Michelsens institutt (CMI) skal forske på i hvilken grad mat og mattilgang kan utløse konflikt og uro. Landbruks— og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tatt initiativet til utredningen som skal se på sammenhengen mellom matsikkerhet og globale konflikter.

— Matvaresikkerhet innebærer at tre forhold er til stede i et land: at det fins nok mat til de som bor der, at folk har tilgang til maten og at dietten er helsemessig tilfredsstillende. Vi skal se på om det er en spesiell sammenheng mellom politisk konflikt og matvaresikkerthetsproblemer som skyldes for eksempel tørke, plantesykdommer eller importproblemer, sier Johan Helland, forsker på CMI.

Helland har forsket mye på landbruksutvikling og matspørsmål, og skal sammen med Gunnar Sørbø samarbeide om utredningen som skal være klar i løpet av et par måneder. En halv million kroner er satt av til prosjektet.

- Dyr mat i Egypt

Det er landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som har tatt initiativet til utredningen. Han peker på at tilgangen på mat kan bli et av de store stridstemaene i fremtiden, og mener det derfor er viktig å skaffe seg denne kunnskapen nå. Ministeren trekker frem konflikten i Egypt som et eksempel.

— Den arabiske våren viste at mat kan bli en utløsende faktor for konflikt. Egypt er verdens største importør av hvete, og når matvareprisene gikk opp, reagerte folket med stor misnøye, sier Vedum.

- Ikke eneste faktor

Høye og stigende matvarepriser blir ofte presentert som en delforklaring på krisen i Egypt.

— Men det er ikke nok til å forklare alt som har skjedd i Egypt. Hoveddimensjonen er fronten mellom det sekulære og moderne Egypt versus Det muslimske brorskap. Den politiske krisen er ikke en ren matkriseprotest, men har veldig mange andre dimensjoner ved seg, sier Helland ved CMI.

Han trekker frem forhold som sysselsetting, interne regionale konflikter, demografi, og muligheter for politisk protest og deltakelse.

— Men når hæren griper inn og kontrollerer bakerier i Egypt for at prisene ikke skal ta helt av, tyder det på at matvareprisene spiller en svært viktig rolle, understreker Helland.