Den 15. september 2011 gikk første salve i sprengningen av fjellskrenten langs Åsaneveien ved bomstasjonen i Sandviken.

Skulle ta fire måneder

Sprengningsarbeidet vil pågå i rundt fire uker, opplyste Statens vegvesen til bt.no i fjor høst.

Hele arbeidet skulle gjøres unna på fire måneder. Da hadde de vært ferdig rett over jul.

Nå skriver vi juni. Det har gått snart ni måneder siden arbeidet startet, og enda er de ikke ferdige.

— En del pjask

- Hvorfor har det tatt så mye lengre tid enn planlagt?

— Selve sprengningen er ferdig for lenge siden. Det har vært en del pjask, og dette har tatt mye lengre tid enn det var meningen i utgangspunktet, sier prosjektleder Marit Eidsnes Rogne i Statens vegvesen.

- Hva er det som har tatt tid?

— Vi hadde et vanskeligere fjell enn det vi hadde forutsett. Så har det vært et komplisert murarbeid. Vi har også brukt tid på å bli enige om utformingen av murene, forklarer Rogne.

Murer til besvær

Etter det vi forstår har det vært en del uenighet mellom Statens vegvesen og grunneierne som er berørt av arbeidet, om hvordan murene skulle være.

For oss som periodevis har sneglet oss forbi arbeidsstedet, har det sett ut som aktiviteten i periode har vært liten.

- Hva gjenstår før dere er ferdig?

— Vi holder på å sette opp murer ved husene på oppsiden av veien. Så skal vi legge om noen ledninger for Telenor. Krysningspunktet for gang- og sykkelstien ved oppkjørselen fra Gamle Bergen, blir også lagt om. Til slutt blir det asfaltering, sier Marit Eidsnes Rogne.

Ferdig i juli?

- Når blir det helt ferdig?

— Helt ferdig? Kanskje i juli. Jeg er redd for å love en dato nå, men i alle fall i løpet av sommeren, sier Rogne.

Trafikantene fra Åsane er vant til lange køer, og har vist stor tålmodighet under arbeidet på veien.

- Har dere fått mye kritikk for forsinkelsene?

— Nei, forbausende lite. Vi har fått meldinger fra Veitrafikksentralen hver gang det har vært problemer, men vi har heldigvis unngått alvorlige hendelser. Selvsagt har det vært en del negative kommentarer på nettet, når dere har laget noe om arbeidet. Men ellers virker det som folk har forståelse for at dette blir bra for trafikkavviklingen, når det blir ferdig, sier Rogne.

Har du meninger om veiarbeidet i Sandviken?

BRATT: Skrenten er bratt og det gjør arbeidet vanskelig.
Bjørn Erik Larsen
SVIKT I PLANLEGGINGEN? Det kan diskuteres om ikke murarbeidet burde vært i avklart med grunneiere i forkant. Nå har dette forsinket arbeidet.
Bjørn Erik Larsen