— Dette har med trafikkavvikling å gjøre. Vi venter på at broleggingen skal bli ferdig slik at det kan kjøre trafikk inn Sigurdsgaten, opp Vaskerelven og videre til Engenveiten. Først da kan vi stenge krysset ved Magnus Barfotsgate og fortsette gravingen, sier Arne Jensen som er senioringeniør i Bergen kommune.

- Veldig dypt

Nylig ble det satt opp nye skilter som forteller at ferdigstillelsen av veistrekningen ikke blir ferdig før høsten 2007. Dermed må bilister, beboere og butikkeiere belage seg på enda flere måneder med stenging.

— Gravingen har tatt lenger tid enn forventet og vi er blitt forsinket ja. Vi måtte veldig dypt ned og det var ikke mulig å grave en vanlig grøft. Betonggangen gjør det mulig å komme til i etterkant med ekstra kabler og ledninger, sier senioringeniøren.

- Vanskelig

Arbeiderne har også støtt på vanskeligere graveforhold enn de hadde regnet med.

— Vi har hatt mye fjell og en del forurenset masse. Dette har medført mye transport og gjort at arbeidet har tatt lang tid, sier Jensen.

Byggeleder Terje Engevik i Statens Vegvesen har ansvaret for byggingen av selve veien, men sier at det er lite som kan gjøre før kommunene er ferdig med å legge ledninger og fjernvarme.

— Jeg synes synd på de som bor og lever i gaten. Bilistene kan jo alltid finne andre veier, sier han.

Finn Arnesen
FINN ARNESEN
Finn Arnesen