1. oktober skulle ordningen innføres: Et eget tillegg for dem som kjøper billetter om bord på bussen. Ved å legge på 10 kroner på bussbilletten, skulle de reisende presses til å kjøpe billett før de gikk inn på bussen. Det vil igjen bety at bussene får kortere oppholdstid på holdeplassene, fordi sjåførene slipper å selge billetter.

Nå viser det seg at innføringen må utsettes til 1. februar neste år. årsak: Skyss har ikke fått på plass gode nok salgskanaler som gjør at det er mulig å kjøpe billett på forhånd.

Det har lenge vært arbeidet med å kunne kjøpe billetter via internett, mobil eller hos eksterne kommisjonærer. For de to sistnevnte ordningene må det avholdes anbudskonkurranse, og dette tar tid. Det er hovedårsaken til at fylkesrådmannen utsetter innføring av «om bord-tillegg» for enkeltbilletter.

Heller ikke nettordningen vil være på plass innen fristen.

Det som derimot vil være på plass, er de 15 nye billettautomatene, men dette mener fylkesrådmannen ikke er godt nok for å innføre ordningen.

«Om bord-tillegg» er innført i flere andre storbyer. I Oslo koster det 50 kroner å kjøpe billett om bord i bussen. I Bergen vil billetten koste 37 kroner.