Dermed har politikerne – i hvert fall inntil videre – satt punktum for den svært omdiskuterte reformen.

Frps Liv Røssland, sammen med RV, SV, Sp og Pensjonistpartiet, ville gå et skritt lenger og gjenåpne fire, ikke to kjøkken.

Ap valgte imidlertid å støtte byrådet, som foreslo å gjenåpne kjøkkenet ved Lyngbøtunet og Kolstihagen i første omgang, og eventuelt ytterligere to kjøkken senere.

Skuffet over Ap

Røssland og SVs Ragnhild Hedemann uttrykte begge skuffelse over at Ap ikke ville gå lenger:

– Fordi Ap i sin tid sto bak denne reformen, våger ikke partiet å se seg selv i hvitøyet, sa Hedemann.

SV foreslo dessuten at sykehjem for fremtiden skal bygges med eget kjøkken, men fikk ikke flertall for det.

Det betyr at det nye sykehjemmet på Ulset bygges uten kjøkken. Eldrebyråd Trude Drevland takket Ap for at partiet gikk for denne løsningen.

– Jeg er glad for at Ap innser at å utsette Ulset for å tegne sykehjemmet på nytt, ville ført til at vi aldri hadde fått bygge det sykehjemmet, sa Drevland

Bystyret godkjente for øvrig reguleringsplanen for det nye sykehjemmet i går.

Å gjenåpne to kjøkken vil koste to millioner kroner i investering og fire millioner kroner i økte driftsutgifter årlig.

– Koster sykehjemsplasser

Høyres Hilde Onarheim brukte kroner og øre som argument mot å reversere ytterligere:

– Skal vi drive flere kjøkken vil det i ytterste konsekvens føre til at vi har råd til færre sykehjemsplasser, argumenterte Onarheim.

Pensjonispartiets Frank W. Hansen påpekte at han hele tiden har vært mot kjøkkenreformen. Hansen ser gårsdagens lille retrett som en første delseier.

– Jeg skulle helst reversert hele reformen, men vi må ta et steg om gangen.

Eks Frp-er Kenneth Rasmussen, som nå representerer Demokratene, erklærte seg også som evig motstander av kjøkkenreformen. Han varslet mistillitsforslag mot byrådet fordi denne saken, etter hans mening, er blitt trenert.

To år etter vedtaket om å sentralisere produksjonen av mat til eldre og pleietrengende, vedtok bystyret å nedsette et evalueringsutvalg. I rapporten fra utvalget kom nyordningen dårlig ut. Byrådet foreslo så en del justeringer og overlot til bystyret å sluttbehandle saken.

Slik endte det:

  • Bergen holder fast på produksjonsmåten kok-kjøl (sous vide) som hovedregel. Forutsetningen er at institusjonene får en matfaglig person og at middagene suppleres med egenproduserte deler.
  • Kolstihagen og Lyngbøtunet får gjenåpne kjøkken og koke både til egen bruk og levere til andre. Denne maten skal produseres etter gamlemåten kok-server.
  • Private institusjoner får gjenoppta produksjon etter kok-server-metoden og selge denne maten til andre institusjoner og eldresentre.
  • Hjemmeboende skal fritt få velge leverandør av middagsmat, også middagsmat produsert etter kok-server-metoden.På galleriet satt tidligere medlem av Kamp for eldre, Erna Gade. Hun har slåss mot kjøkkenreformen i årevis. Gade var fornøyd med utfallet:

– To kjøkken er i hvert fall en begynnelse. Jeg tror vi får flere.