• Vi beklager hvis familien har fått det inntrykket at vi på noen måte er avvisende, sier Jack Frostad i If forsikring.

Informasjonsdirektør Jack Frostad synes det er svært beklagelig at informasjon om støtteordninger ikke har vært forklart godt nok. — Ett eller annet må ha gått galt i kommunikasjonen. Det er helt vanlig at vår skadeavdeling prøver å legge forholdene best mulig praktisk til rette for kunder som har ubeboelige hjem etter skader, sier Frostad.

Han understreker at de 40.000 kroner familien har mottatt skal dekke ekstraomkostninger man har i forbindelse med at hjemmet ikke er beboelig.

Dette betyr at hvis man i det brannskadde hjemmet hadde 5000 kroner pr. måned i husleie, så skal de 40.000 kronene dekke de utgifter som er over 5000 kroner på et midlertidig bosted.

— Våre erfaringer fra skadeoppgjør viser at 40.000 kroner ekstra i en slik sammenheng rekker langt i de fleste sammenhenger ý forutsatt at man ikke leier en altfor dyr bolig midlertidig.

— Familien har heller ikke fått tilbud om hjelp til klær, tømming av bolig eller kontanter.

Hvordan kan det skje?

— Det er helt vanlig at vi også i slike sammenhenger betaler ut et akontobeløp hvis våre kunder trenger penger til eksempelvis kjøp av nye klær. Ting kan ikke ha blitt forklart godt nok til familien. Vi vil ta ny kontakt med dem mandag morgen for å komme frem til mulige løsninger, sier Frostad.