– Det hjelper ikke hvor mye de sikrer området mot ras. Jeg kan ikke sitte på terrassen og kose meg med kaffekoppen min når jeg vet at to av nabokonene døde i denne ulykken, sier Gunnlaug Steine. Hun er en av flere beboere i Hatlestad terrasse som aldri kan tenke seg å flytte tilbake til sitt gamle nabolag. Til det er minnene for vonde.

Nå er Steine opptatt av at ingen av beboerne skal trenge å bo i ulykkesveien dersom de ikke ønsker det.

– Målet er at alle skal kunne velge hvor de vil bo i fremtiden. For mange vil Hatlestad terrasse alltid være knyttet til rasopplevelsen, sier hun.

Ikke penger til annen bolig Som hovedregel dekker forsikringsselskapene kostnadene ved å bygge opp igjen husene som ble ødelagt av raset. Beboerne kan ikke velge å bruke pengene på bolig et annet sted. Unntaket er de tilfellene der prisen på gjenoppbyggingen blir høyere enn det koster å kjøpe ny bolig.

– Utgangspunktet er at det er et fysisk sted som er forsikret. Verdiene som er tapt skal tilbakeføres dit, sier informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Stein Haakonsen.

Dersom markedsverdien på boligene faller som følge av raset, blir dette ikke dekket av forsikringen. Flere av beboerne kan dermed bli sittende med et hus de ikke ønsker å bo i, og som de vil få problemer med å få solgt.

– Markedsverdi er en irrelevant størrelse i denne sammenhengen, sier Haakonsen.

Ifølge skadesjef Steffen Gjørva i Vesta kan det likevel være aktuelt å få til individuelle løsninger for beboere som ikke vil tilbake.

Spesielle hensyn – Dette er en veldig spesiell sak. I utgangspunktet forholder vi oss til de generelle vilkårene, men vi vil også vurdere hvert enkelt tilfelle og se om det er nødvendig å ta spesielle hensyn, sier Gjørva.

– Betyr dette at de som ønsker det slipper å flytte tilbake?

– Jeg kan ikke svare helt sikkert på spørsmålet, men noen avvik kan være aktuelt. Dette må uansett avklares med de andre selskapene, sier Gjørva.

Han legger til at han forstår beboernes frykt.

– Jeg skjønner at de ikke vil tilbake. Samtidig er det viktig å huske at hendelsen er veldig fersk. Det er mye som kan ha forandret seg når det blir aktuelt å flytte inn i husene igjen, sier han.

Felles takstmann Forsikringsselskapene er nå i ferd med å samordne oppgjøret for beboerne i Hatlestad terrasse. En felles takstmann er allerede oppnevnt og skal koordinere takseringen av alle de ødelagte boligene. Vesta, som er det selskapet som har flest kunder i Hatlestad terrasse, leder arbeidet.

– Vi vil prøve å være mest mulig samstemte og sørge for at beboerne får lik behandling, uansett hvilket forsikringsselskap de har. De skal slippe å diskutere dette seg imellom, sier Steffen Gjørva.