Navnet blir Gabler Pensjonsforsikring AS. Virksomheten baseres på en konsesjon som myndighetene har gitt finansanalyseselskapet Gabler Wassum AS i Bergen og Oslo.

– Det skal bli utrolig spennende å ta fatt på den nye virksomheten. Vi ser store muligheter. I Bergen starter vi med åtte ansatte, men jeg ser ikke bort fra at vi har økt med minst 50 prosent innen et års tid. Finner vi de rette folkene kan det godt bli enda flere. Med dagens teknologiske muligheter, kan vi utmerket godt sitte i Bergen og utfører arbeidsoppgaver i Oslo, sier Olav Rune Øverland.

Kjøper virksomhet fra SpareBank 1 Livsforsikring Som et ledd i etableringen av det nye livselskapet selger SpareBank 1 Livsforsikring AS sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon (YTP) til Gabler Pensjonsforsikring. Det SpareBank 1-eide livselskapet får en eierandel på 15 prosent i Gabler Pensjonsforsikring AS.

Jostein Sørvoll (59) blir administrerende direktør. Til sammen får selskapet 42 ansatte i starten. I tillegg blir en del personer overført fra SpareBank 1 Livsforsikring AS

Lederteamet for øvrig vil bestå av dagens ledelse i Gabler Wassum.

– Ved å organisere oss som livselskap er vår ambisjon å forsterke det samlede tjenestetilbudet både innenfor investeringsrådgivning og pensjonsadministrasjon— og forvaltning, sier Jostein Sørvoll.

Skal hjelpe pensjonskasser Han fremholder at Gabler Pensjonsforsikring skal betjene eksisterende og nye kunder med løsninger for oppsett av pensjonskasser for større enkeltstående foretak, så vel som felles pensjonskasser som inkluderer flere virksomheter innenfor samme sektor eller bransjer. Selskapet vil også satse på å tilby «nøkkelferdige» pensjonskasser inklusiv egenkapital for offentlig sektor, i konkurranse med andre livselskap, opplyser Sørvoll.

Gabler Pensjonsforsikring AS vil med sine livselskapskonsesjon samle alle konsesjoner for virksomheten på en plattform. Dermed vil selskapet ifølge Sørvoll kunne fremstå som et komplett livselskap med konsesjon for aktuartjenester, regnskapsføring, og investeringsrådgivning med tilhørende internkontroll-/compliance-funksjon.

Skal drive 33 pensjonskasser Sørvoll opplyser at Gabler Wassums løpende avtaler om administrasjon og drift av til sammen 33 pensjonskasser skal videreføres av Gabler Pensjonsforikring. Samlet vil selskapet fra starten administrere pensjonsforpliktelser for rundt 23 milliarder kroner.

I tillegg vil selskapet forvalte og være rådgiver for institusjoner med pensjonsmidler for cirka 19 milliarder kroner.

Eierskapet i Gabler Pensjonsforsikring AS vil vesentlig bestå av finansielle investorer, samt Sparebank I Livsforsikring AS med sine 15 prosent.

Selskapet får sitt hovedkontor i Oslo med avdelinger i Bergen og Kristiansand. I Bergen skal man ivareta funksjoner knyttet til risikostyring og innkjøp av kapitalforvaltningstjenester.