— Regelen er at vi gjør det, men har det vært utvist uaktsomhet vil det kunne bli snakk om redusert utbetaling, sier informasjonskonsulent Svein Erik Rastad i Vesta Forsikring.

Verken Vesta eller andre forsikringsselskap har tall over hvor mye som betales ut etter skader på hjemme-alene-fester.

— Kommer det ubudne gjester og trenger seg inn, er det klart at forsikringen gjelder, sier informasjonsdirektør Preben Røe i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

— Hva skjer dersom foreldre reiser bort?

— Er det forhold som gjør at foreldrene på forhånd burde forstå at en fest kan utvikle seg, kan det føre til at forsikringen blir innskrenket, sier Røe.

Både han og kollega Rastad mener det er viktig at foreldre er til stede. Av flere grunner.

— En ting er erstatning. Det andre er at ting med stor affeksjonsverdi kan bli ødelagt. Dersom foreldrene kommer hjem til et rasert hjem, bidrar ikke det til noe godt forhold dem og tenåringen imellom, sier Rastad.

— For tenåringer som uskyldig blir offer, kan det også være traumatisk å bli utsatt for noe slikt i sitt eget hjem.