Tirsdag falt dommen i Bergen tingrett. Mannen ble i sommer tiltalt for å ha voldtatt en ung prostituert kvinne fra Nigeria natt til 20. desember i fjor.

«Rimelig tvil»

Tirsdag ble han frifunnet under dissens. Fagdommeren og en meddommer mente at det var rimelig tvil om tiltalte hadde voldtatt kvinnen.

«Det er i utgangspunktet vanskelig å feste lit til tiltaltes forklaring, men den samlede bevisførsel i saken gir grunn til rimelig tvil», heter det i dommen som også kritiserer politiets etterforskning.

— Når saken er godt opplyst ogvurderingenegrundige, blir som oftest konklusjonen rett, sier Torbjørn K. Sognefest, forsvarer for mannen.

Kvinnen er svært fortvilet over frifinnelsen.

— Hunkontaktet politiet umiddelbart etter at hun hadde løpt fra åstedet, hun var daoppbrakt og redd, og har hele tiden holdt fast ved sin forklaring. Hun stillerspørsmål ved hvilket motiv hun som prostituert asylsøker skulle ha av å setteseg selv i politiets søkelys om det ikke var for at hun var utsatt for enalvorlig forbrytelse, sier Ellen Eikeseth Mjøs, kvinnens bistandsadvokat.

- Jeg ble lurt

Mannen satt i drosje og plukket opp kvinnen i Bergen sentrum den aktuelle natten. De kjørte til hans firmalokaler for å ha sex. Kvinnen forklarte at han ble sint da hun forlangte at han skulle bruke kondom og at han grep til en kniv.

— Jeg var livredd, og trodde jeg skulle dø. Han lå oppå meg med en hånd over halsen min og en kniv i den andre hånden, sa kvinnen.

Kniven som ble funnet etter at mannen ble pågrepet.
POLITIET

Hun kom seg ut av lokalene og fikk tilkalt politi. Mannen nektet for å ha voldtatt henne.

— Jeg ble lurt i en felle, sa han i retten.

I dommen legger retten vekt på at det ikke er funnet DNA på kniven. Retten poengterer også at flere andre som har vært i lokalene aldri har sett en kniv der.

Konen vitnet

Forretningsmannens forsvarer Torbjørn K. Sognefest slaktet politiets etterforskning i sin prosedyre under rettssaken, mens aktor Benedikte Høgseth mente bevisene var solide. Hun ba retten se bort fra forklaringen som mannens kone hadde gitt.

Konen fortalte at hun gikk fra barna som lå hjemme og sov til ektemannens arbeidsplass midt på natten for å se om han var der. Da hørte hun at mannen var der med to utlendinger. De krevde ektemannen for penger, forklarte konen i retten.

To vitnemål

Mannen ble pågrepet av politiet om natten. Konen forklarte at hun ikke nevnte dette for sin mann før etter at han ble tiltalt i august i år.

Et annet vitne som har arbeid for mannen, vitnet på en måte som underbygget at konen hadde vært til stede den aktuelle natten.

«Begge vitneforklaringene må ses i lys av deres tilknytning til tiltalte, og forklaringene kan være tilpasset tiltaltes forklaring», heter det i dommen.

Kritisk til etterforskningen

Retten legger vekt på at saken er en svært alvorlig straffesak. Ifølge dommen burde flere etterforskingsskritt vært foretatt av politiet.

Slike etterforskningsskritt kunne eventuelt ha gitt opplysninger av betydning, ifølge dommen.

Retten mener det er uheldig at ikke politiet foretok bedre åstedsundersøkelse og at det ikke ble gjort rundspørringer i nabohus og i etasjene over kontoret der mannen hadde vært med kvinnen.

«Det er også uheldig at kniven ikke ble sendt til analyse før ca. et halvt år etter at forholdet skal ha funnet sted», heter det i dommen.

På bakgrunn av en helhetsvurdering finner rettens flertall således at det er rimelig tvil om skyldspørsmålet.

«Ikke grunnlag for å tvile»

Den ene dommeren, rettens mindretall, mener mannen burde ha vært dømt. Dommeren fester lit til den prostituerte kvinnen.

«Det er ikke grunnlag for å tvile på hennes forklaring. Det at hun ringte politiet kort tid etter at forholdet fant sted, forklarte seg som hun gjorde til politibetjenten og at hun i hovedsak har holdt fast ved sin forklaring senere, taler for at hennes forklaring er korrekt.»

Dommeren finner ikke grunn til å «feste lit til tiltaltes forklaring eller vitneforklaringene fra hans tilsatte, forretningsforbindelser eller ektefelle, og finner derfor at tiltalte må bli å dømme i samsvar med tiltalebeslutningen.»

Frifunnet for erstatning

Den prostituerte kvinnen la ned påstand om oppreisningserstatning på 150.000 kroner. Også på dette punktet ble mannen frifunnet.

— Vi merker oss dette, ettersom beviskravene i slike saker er langt mindre, sier forsvarer Sognefest.

Rettens flertall mener det er sannsynlig at mannen voldtok kvinnen, men ikke at det er klar sannsynlighetsovervekt. Derfor blir mannen frifunnet for erstatningskravet.

— Hun har merket seg at rettens flertall i forhold tilerstatningsspørsmålet uttaler at det er sannsynlig, men ikke klart sannsynlig attiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, sier Ellen Eikeseth Mjøs.