Det viser en brukerundersøkelse som jordmødrene på fødeavdelingen gjorde blant barselkvinnene på avdelingen i 1999 og 2000.

200 kvinner som hadde født på avdelingen svarte på et omfattende spørreskjema. Spørsmålene dreide seg blant annet om hvordan kvinnene oppfattet den medisinske behandlingen før, under og etter fødselen. De ble også spurt hvorvidt de følte seg trygge under fødselen og om de fikk den smertelindrende behandling de hadde behov for.

Ni av ti kvinner følte seg trygge i forhold til sin egen behandling og behandlingen barnet deres fikk under og etter fødselen.

Tilfredsstillende smertehjelp

På Storken foregår fødslene i regelen uten bruk av tradisjonelle smertestillende midler. I stedet blir de fødende tilbudt alternative smertestillende midler som varmeflasker, varme kluter, akupunktur, bad og andre lindrende midler. Likevel viser undersøkelsen at åtte av ti kvinner følte at de fikk tilfredsstillende smertehjelp under fødselen.

To tredjedeler av de spurte var også godt fornøyd med hjelpen de fikk til å få satt i gang ammingen.

En tredjedel av kvinnene mente at de ble for mange personer å forholde seg til den tiden de oppholdt seg på Storken.

— Dette er et problem det er vanskelig å gjøre noe med på en avdeling der det er nødvendig å gå treskiftsturnus, mener lederen i Den norske jordmorforening avdeling Hordaland, Jorunn Tunestveit. Hun var en jordmødrene som stod bak undersøkelsen.

Jordmødre som driver svangerskapskontroll reagerer også sterkt på at ledelsen i Helse Bergen nå vurderer å legge ned Storken.

En av dem er Ragnhild Fosse som har mange års praksis fra jordmortjenesten i Bergen kommune. Nå driver hun privat jordmorpraksis på Bønes.

- Tilbakeslag

— Det vil være et tilbakeslag for fødselsomsorgen dersom den alternative fødeavdelingen på Kvinneklinikken blir nedlagt, sier hun.

Fosse sier at mange av dem som går til svangerskapskontroll uoppfordret spør om å få føde på Storken.

— Spesielt tror jeg de gravide er glad for at de har muligheten til å velge avdeling selv.

Hun peker også på at tallet på hjemmefødsler har gått tilbake i Bergen etter Storken ble opprettet. Dessuten har kvinner med fødselsangst fått et bedre tilbud etter at Storken kom i drift for syv år siden.

— Jeg har fått tilbakemeldinger på at servicen er blitt bedre på begge fødeavdelingen på Kvinneklinikken etter at Storken kom i drift. Jeg tror at den ordinære fødeavdelingen har hatt godt av konkurranse, sier Fosse.