• Dette var vel det beste vi kunne vente, sier en trist Odfjell om sjøkabelutredningen.

— Når dere må hente ekspertise fra utlandet, skyldes det at det har vært satset altfor lite på forskning rundt både jord- og sjøkabel i Norge?

— Nei, vi har både ekspertise og selskaper i Norge som er verdensledende på legging av sjøkabler. Men det har vært et poeng for oss å finne personer som er helt uavhengige og som har stor avstand til selve saken, sier Terje Riis-Johansen.

Han står fast på at en eventuell sjøkabel vil bety fem-seks år forsinkelse på linjen Simadal-Samnanger i forhold til et rent luftspenn.

— Utredningen et skuebrød?

Likevel skal arbeidet med å bygge linjen fra Samnanger mot Kvam begynne alt i høst.

- Dette hastverket kan tolkes som at hele sjøkabelutredningen er et skuebrød, og at intensjonen likevel er å bygge luftlinje?

— Nei, når vi har lagt så mye arbeid i denne prosessen er det langt fra noe skuebrød. Men vi har sagt at dette skal være en todelt løsning, der vi begynner byggingen av den delen av traseen som ikke er omstridt, for ikke å tape tid.

De fire utvalgene har fått frist med å avgi sin rapport til 1. februar neste år.

— Hvis vi visste i dag at konklusjonen etter at vi har vurdert rapportene blir sjøkabel, ville det selvsagt ikke haste slik med anleggsstarten i Samnanger. Men i dag står det åpent. Jeg vil ikke forskuttere noen løsning, sier olje- og energiministeren.

Beklager anleggstart i høst

Jan Ivar Rødland, ordfører i Granvin og tidligere leder av folkeaksjonen mot luftspenn, beklager at det blir anleggsstart i høst.

— Et enstemmig Hardangerråd har protestert mot det, men uten å få gehør. Vi mener en tunnel under Kvamskogen med både kabel og ny vei ville vært en mye bedre løsning.

Men ellers er Rødland godt fornøyd med det utvalgsarbeidet som skal skje.

— Jeg synes det er en god og spennende løsning at vi får fire spesialistutvalg i stedet for ett generalistutvalg som skal se på alle spørsmål. Vi må tenke fremtidsrettet, og kanskje kan disse fire utvalgene legge grunnlaget for en ny nasjonal kabelpolitikk.

- Du frykter ikke at utredningene er et skuebrød?

— Nei, jeg velger å stole på folk. Når statsministeren lover at det et reelt politisk valg som skal skje etter første februar, basert på ny kunnskap, velger jeg å tro på det, sier Rødland.

— Det beste vi kunne vente

Johan Fredrik Odfjell, tidligere styreleder i energiselskapet Hafslund, har engasjert seg sterkt mot luftspenn i Hardanger. Han er ikke imponert over den utredningen som skal komme.

— Dette var vel det beste vi kunne vente. Men det aller viktigste spørsmålet, nemlig forsyningssituasjonen til Bergen, blir ikke berørt av utredningen. Det er trist, sier Odfjell.