— Etter å ha vært inne til en bypassoperasjon i fjor, var jeg svært fornøyd med behandlingen jeg fikk. De ansatte var helt fantastiske og jeg hadde lyst til å vise min takknemlighet, sier Per Grieg.

I etterkant av sykehusoppholdet opprettet han et fond som han ønsket de ansatte skulle bruke på noe sosialt. At de nå drar til København, synes han er flott.

— Det er stadig vekk klager og kritikk av helsevesenet. Min erfaring er at når det gjelder, så yter de ansatte mer enn normalt. Så jeg synes de Haukeland-ansatte fortjener mest mulig positiv omtale, sier han.

Egentlig ulovlig

Opprinnelig ønsket Grieg å gi et pengebeløp til hver av de ansatte som hadde vært involvert i behandlingen. Men til dette ble det svart et høflig nei takk fordi de ansatte ikke har lov til å ta imot gaver eller pengebeløp tilknyttet til stillingene sine.

  • Men pasienten var fast bestemt på å gi oss en anerkjennelse. Derfor har vi nå takket ja til å ta imot et beløp som er øremerket til kompetansehevende tiltak. Slik holder vi oss innenfor regelverket. Resultatet er blitt at alle som har anledning til å være med, blir tilbudt en kursreise til København. Inkludert i reisen er et seminar med et nøye fastlagt program. Arbeidsmiljøtiltak er temaet. De ansatte får alle utgifter med reisen dekket, sier assisterende avdelingssjef på Hjerteavdelingen, Danuta Lund.

Hun opplyser at kurset inkluderer alle yrkesgrupper som er ansatt ved avdelingen. Og både deltidsansatte og vikarer skal være med.

  • De som ikke kan reise bort på grunn av vaktplanen på sengeposten vil få tilbud om et liknende kompetansehevende kurs hjemme i Bergen. Absolutt alle skal inkluderes, sier Lund.

Kjekt med anerkjennelse

— Vi blir alltid glade og stolte når pasienter gir oss anerkjennelse for behandlingen vi yter. Det viser at vi er på rett vei, sier Lund.

Hun legger til at det ofte skjer at de ansatte får ros og oppmuntrende ord som takk for god pleie og behandling. Likevel må hun innrømme at denne gaven er helt utenom det vanlige.

— Jeg har aldri hørt om noe liknende tidligere, sier Lund.

Ingen av de ansatte på den aktuelle hjerteposten ønsket i går bli fotografert eller kommentere den spesielle gaven de har fått.

  • Men alle er selvsagt veldig stolte over at pasienten er så fornøyd, sier Lund. Men hun understreker at personalet setter pris på alle tilbakemeldinger fra pasientene - både positive og mindre positive.

Ikke nødvendig

— Ingen skal behøve å ha dårlig samvittighet selv om de ikke gir bort noe når de reiser hjem, sier hun.

— De ansatte gjør bare jobben sin. Ingen skal føle at de står i takknemlighetsgjeld til dem som har stått for behandlingen. Mest av alt setter vi pris på tilbakemeldinger fra pasientene våre, understreker Lund.

Mange sykehusavdelinger opplever imidlertid at pasientene gjerne vil gi de ansatte en oppmerksomhet når de reiser hjem etter behandling.

  • Blomsterbuketter, konfektesker og også pengebeløp på inntil 100 kroner blir tatt imot direkte på avdelingen.

På Haukeland er det regelen at alle avdelingene har en gavekasse for disse småbeløpene.

  • På Hjerteavdelingen samler vi opp i denne kassen - gjerne over flere år om gangen før vi kjøper en større pyntegjenstand, en tv eller noe annet som alle på avdelingen får glede av, sier Lund.
Nielsen, Rune