• Regjeringen er preget av pågangsmot og optimisme. Vi er på rett vei, men vi har fortsatt mye å gjøre, erklærte statsminister Kjell Magne Bondevik etter regjeringens strategikonferanse i dag.

Siden i går har regjeringen vært samlet på herskapelig Sem gjestegård i Asker, kun et steinkast fra Skaugum. Det er femte gang regjeringen samles på Sem, som Kjell Magne Bondevik spøkefullt omtaler som «Sem Fem».

— Her på Sem har vi kommet frem til mye bra politikk gjennom tidende, så hit vi kommer vi gjerne tilbake, sa Bondevik til bt.no i ettermiddag.

Valgkampen i gang

Da han møtte pressen klokken 12 i dag, presenterte statsministeren en fyldig skryteliste over alt det regjeringen har fått til i løpet av 3 ½ år:

— Sysselsettingen øker, ledigheten går ned, og renten er rekordlav. Det betyr mye, både for kommuner, bedrifter og enkeltpersoner, sier Bondevik.

Regjeringen står foran noen tøffe måneder frem mot stortingsvalget i september. Meningsmålinger som ble presentert i dag, viser at avstanden mellom regjeringsalternativene er i ferd med å krympe. Minst er avstanden i målingen som ACNielsen Norge har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Her skiller det 63.000 velgere mellom de to regjeringsalternativene.

Selv om Bondevik i dag understreket at regjeringspartiene vil konsentrere seg om å fronte egen politikk i månedene frem mot valget, benyttet han likevel anledningen til å hamre løs på det rød-grønne regjeringsalternativet, bestående av Ap, SV og Sp.

— Hvordan stiller de seg til kontantstøtten? Til spørsmålet om tomtefeste? I sikkerhetspolitiske spørsmål, særlig i forhold til NATO? Dette er så viktige spørsmål, at dette har velgerne krav på å få svar på i god tid før valget, mener Bondevik.

Selv understreket han at regjeringspartiene har vist stor evne til å bli enige og å kompromisse.

— I løpet av våre år sammen har vi ikke vært uenige om en eneste sak. Ja, bortsett fra patentdirektivet, men i det tilfellet var vi enige om å være uenige allerede da vi innledet samarbeidet. Det viser at vi er i stand til å bygge bro over motsetningene. Det har ikke regjeringsalternativet klart, sier Bondevik.

FOTO: HÅVARD BJELLAND