JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

— Dette er vi fornøyde med. Siden paraplyautomatene våre kom opp for vel en måned siden har det bare regnet i 10 til 12 dager. Faktisk har nedbøren vært rekordlav. Av den grunn har salget gått bedre enn ventet. Husk at vi overhodet ikke har drevet noen som helst form for markedsføring av tilbudet vårt, sier Einar Haveland i Paraplyselskapet til Bergens Tidende.

Havelands automater gir fra seg en paraply når kunden trekker et betalingskort gjennom en leses. Kontoen blir da trukket for 60 kroner.

— Har automatene fungert som de skal, eller har det vært noen klager?

— Det har vært en del feil som vi har vært ute og rettet på. Det dreier seg for det meste om at ingenting skjer når kunden trekker betalingskortet gjennom leseren. Men vi kan garantere at kundens konto ikke blir tappet uten at han også får en paraply.

Foreløpig er det plassert fem paraplyautomater i sentrum av Bergen. Disse står ved Konsertpaleet, i Vestre Torvgate, i Veiten, på Fisketorget og ved parkeringsplassen på Nøstet.

Haveland opplyser at det vil komme fem til i løpet av et par uker.

— Vi gjennomfører en testperiode her i Bergen, og i denne perioden regner vi ikke med å tjene penger. Men allerede til sommeren håper vi å komme i gang med oppsetting av automater i Oslo og andre steder i landet, sier Haveland, som legger til at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra kundene.

— Folk ser på paraplyautomatene som er kjerkomment tilbud når behovet er der, sier han.