— Egentlig snakker vi her om en ubrukt ressurs, sier Terje Haram, avdelingsleder hos Bergen Byarkiv. - Hvis arbeidslivet kun baserer seg på folk som jobber 100 prosent og kan konkurrere, sløser samfunnet voldsomt med ressursene, legger han til.

Haram er sjefen til prosjektmedarbeider Sondre Hess, en av de 27 menneskene i hele Hordaland som jobber i såkalt Varig Tilrettelagt Arbeidsplass (VTA) i ordinær arbeidsliv. - Sondre er en systematiker, rask og nøyaktig, skryter sjefen.

Lønn: 20 kroner timen

Sondre Hess er uføretrygdet på grunn av nedsatt funksjonsevne. Han er utestengt fra ordinære jobber, men vil gjerne arbeide likevel.

— Det er greit å ha noe å gjøre og tjene litt penger, sier han selv.

Lønnen er begrenset til 20 kroner timen i «oppmuntringspenger». Nok til å dekke bussbilletten til og fra Nesttun der 31-åringen bor i kjellerleilighet hos foreldrene.

For øyeblikket jobber Sondre Hess med å rydde gamle pasientkort fra Haukeland sykehus. Kortene må stå nøyaktig i alfabetisk rekkefølge. Til slikt er han er racer.

Byarkivet har god nytte av innsatsen, men Haram legger ikke skjul på at de medarbeiderne som byarkivet har inne på spesielle vilkår trenger mer oppfølging.

— Derfor er det så farlig hvis blårussen får dominere arbeidslivet og innsatsen skal deles på antall hoder. Da kommer vi dårlig ut vi som tar et slikt samfunnsansvar, sier Haram.

— Hva gjør det med miljøet på byarkivet at blant andre Sondre Hess jobber her?

— Jeg tror det skaper større toleranse. Det er selvsagt en grense for hvor mange personer med særlige behov et miljø klarer å absorbere. Skjønt det handler også om innstilling.

Ønsker flere jobber

Rådgiver Bjørn Bergersen hos NAV ønsker seg flere arbeidsgivere som tenker slik: -Bare i Hordaland kunne vi aktivisert mange hundre av dem som i dag er henvist til et passivt liv på trygd, sier Bergersen.

— Hvilke type jobber ser du for deg?

— Det er så forskjellig hva folk kan. Noen er uføretrygdet fordi de jobber i nedsatt tempo, andre har sviktende motorikk, eller trenger kanskje en jobb der de ikke blir forstyrret. Selv med varig uføretrygd er det nesten alltid en liten arbeidsevne igjen. Og mennesker ønsker å bidra.

Tidligere hadde Aetat en ordning med integreringstilskudd som varte i tre år, så falt det vekk. - Da så vi dessverre at jobbene forsvant når tilskuddet forsvant, sier Bergersen.

Det nye VTA-tilskuddet er evigvarende. Haram mener det er nødvendig:- Det må være en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Ellers vil den som taper, raskt trekke seg.