På et styremøte mandag kveld ble Ekseth, som ble gjenvalg som formann for to måneder siden, bedt om å trekke seg på grunn av samarbeidsproblemer.

Ekseth valgte å ikke etterkomme kravet. Det blir nå innkalt til et ekstraordinært årsmøte over nyttår. Årsmøtet vil ta stilling til om Ekseth skal fortsette som formann eller om det blir valgt ny.

Verken Ekseth eller nestformann Håvard Fond Garathun ønsker å gå nærmere inn på bakgrunnen for konflikten i ungdomsorganisasjonen.