Det var eier Håvard Storetvedt i Toppen barnehage på Nattland som varslet politiet ved lunsjtider i går.


Se video fra byggeplassen her

– De gikk fra det hele i en times tid. Dynamittkubber og alt lå utover, sier Storetvedt til bt.no.

Hans sønn Martin Falch Haavardsholm Storetvedt tok med seg kamera ut for å dokumentere det som skjedde.

– Da politiet kom karakteriserte de det som noe lettsindig omgang med sprengstoff. Det er vel bare forbokstaven, vil jeg si, kommenterer Håvard Storetvedt.

Pålegg fra politiet

Operasjonsleder Asbjørn Andersen ved Hordaland politidistrikt bekrefter at politiet ble tilkalt da sprengstoffet lå forlatt ved barnehagen.

– De som drev med sprengingsarbeid fikk et pålegg om å oppbevare sprengstoffet forsvarlig i fortsettelsen, sier Andersen.

– Uvedkommende skal ikke kunne få fatt i dette uten videre. Når de holder på å laste det i området for å sprenge, kan de ikke forlate området før sprengningen er utført og det er kontrollert at ladning er gått av, sier Andersen.

I forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff heter det at eksplosiv vare kan plasseres midlertidig, men at det da skal skje på en trygg måte, enten under kontinuerlig vakthold, eller forsvarlig innelåst.

Misforståelse

Anleggsleder Tore Asheim i Fyllingen Maskin vedgår at forskriftene ble brutt, men benekter at sprengstoffet lå ubevoktet i en time.

– Det lå der i mellom et kvarter og 20 minutter. Det skyldes en glipp i rutinene. Normalt kjøres sprengstoffet i gravemaskin ned til den godkjente lagringsplassen når arbeiderne tar lunsj. Men i går skulle vi bytte gravemaskin, og den var ikke kommet. Dermed oppsto det en misforsåelse, sier Asheim.

Han har sendt rapport om hendelsen til hovedentreprenøren Skanska, og vurderer nå hva som skal gjøres i forhold til underentreprenøren.

– Vi har opprettet en intern sak på dette, og gjennomgår nå rutinene, sier anleggslederen.

Han mener imidlertid barnehageeieren burde ha tatt kontakt med anleggsfolkene før han gikk til det skritt å varsle politiet.

– Han er imot denne utbyggingen, og det kan nok være det som ligger bak, sier Asheim.

Storetvedt på sin side understreker at han har en løpende dialog med utbygger om arbeidet som foregår ved barnehagen, der han også har sin private bolig.

– De dekker veldig godt til ved sprengning, og varsler på forhånd. Og utbygger har satt opp et ekstra gjerde, slik at det skal veldig mye til for at barna skal komme seg til sprengningsstedet, sier Storetvedt.

UBEVOKTET: Like ved Toppen barnehage ble eksplosivene liggende igjen da arbeiderne tok lunsj. Barnehageeieren varslet politiet.
MARTIN FALCH HAAVARDSHOLM STORETVEDT
FIKK PÅLEGG: Politiet beordret sprengningsarbeiderne om å oppbevare sprengstoffet forsvarlig i fremtiden.
MARTIN FALCH HAAVARDSHOLM STORETVEDT