Og på noen annen måte kunne den vanskelig komme, for den smekre lastedamperen forliste i desember 1911, og ca. 25 norske sjøfolk omkom.

— Vi er glad for å få maleriet av «Vanadis» til Gamlehaugen, sa regiondirektør Einar Skarsbø i Statsbygg Vest da han på vegne av de kongelige tok imot gaven fra forretningsfører Helge Tveit i O. Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond.

Bildet er det første og følgelig eneste av Christian Michelsens til sammen 19 skip som finnes på Gamlehaugen.

— Derfor er vi ekstra glad for at et slikt bilde kommer i stedets eie, sa Skarsbø. Det usignerte bildet viser damskipet i frisk fart med et rent norsk flagg akterut og rederiets flagg med svart stjerne på gul bunn midtskips.

— Bildet må være malt en gang mellom 1905 og 1911, og skipet må befinne seg i Napolibukten, for det er en sprutende Vesuv vi ser i bakgrunnen, mener Skarsbø.

Han tror at bildet kan være malt av en lokal kunstner, slik det var vanlig på den tiden, og at en av mannskapet på «Vanadis» har kjøpt maleriet med seg hjem til Norge.

— Men hvor dette bildet har holdt hus i alle år deretter vet vi jo ikke, sier Skarsbø. Han oppfordrer derfor alle som måtte vite noe om maleriets historie om å ta kontakt, enten med Statsbygg Vest eller BTs byredaksjon.

Ifølge opplysninger på maleriets bakside ble SS «Vanadis» bygget i Glasgow i 1894. Skipets første navn var «Borderer» og eier var Borderer Steamship & Co i Liverpool.

I 1903 ble skipet kjøpt av Christian Michelsen, som fikk det bygget om og drev det som handelsskip til desember 1911, da det forsvant, uten å gi livstegn fra seg.

Rundt århundreskiftet var Christian Michelsen Norges nest største reder. Han var blant annet den første rederen som fraktet olje på norsk kjøl. Minst fem av skipene hans forliste.

Å finne veggplass til maleriet av «Vanadis» utstår til de kongelige kommer til Gamlehaugen neste gang. Da vil de anvise en plass, sannsynligvis i den private delen av huset.