— Vi er kjempetakknemlige for at KrF og regjeringspartiet klarte å dra i land dette, sier konstituert rektor, Vibeke Berstad.

For bare noen dager siden fryktet ansatte og elever at ny friskolelov skulle føre til nedleggelse av skolen og dermed et undervisningstilbud med tradisjoner som strekker seg tilbake til 1932.

- Være eller ikke være

I høst sendte regjeringens ut sitt utkast til ny privatskolelov på høring. Slik utkastet var utformet, ville det betydd kroken på døren for Danielsen intensivgymnas.

— Ganske tidlig da jeg begynte å jobbe med utkastet til friskolelov ble det klart at den ene skolen som virkelig var truet av nedleggelse var Danielsen, sier Dagrun Eriksen, nestleder og stortingsrepresentant for KrF.

Motstand i byråkratiet

Siden utkastet ble sendt ut på høring i fjor høst, har det blitt jobbet hardt i kulissene for å redde tilbudet i Nygaten i Bergen. Ikke minst har tidligere rektor, Knut-Willy Sæther, stått på for å redde skolen.

— Vi møtte relativt lite forståelse i byråkratiet, men jeg opplevde at de folkevalgte var lydhøre for våre argumenter, sier Sæther og gir ros til Senterpartiet og ikke minst KrF for at skolen nå er sikret videre drift.

— Vi så at utkastet som lå, ville få så store konsekvenser for så mange skoler at vi var nødt til å gå inn å se om vi kunne få til så store forbedringer at skolene kunne overleve, sier Dagrun Eriksen.

— Det klarte vi. Danielsen, sammen med andre skoler som tilbyr voksne en ny sjanse og en ny mulighet, er reddet etter dette forliket.

Sikret USA-tilbud

Danielsen videregående skole har i 18 år sendt til sammen 450 utvekslingselever til Minnesota for å gå andre klasse. I vinter satte regjeringen foten ned for tilbudet. Nå kan skolen juble for tilbudets gjenoppstandelse. Forliket mellom regjeringspartiene og KrF sikret nemlig også USA-tilbudet fortsatt liv.

På Danielsen er frustrasjon og usikkerhet snudd til glede og optimisme.

— Vi var veldig skeptiske og urolige, men vi hadde tro på at dette skulle gå bra, sier Vibeke Berstad.

— Dere er jo kjent for å være sterk i troen her på Danielsen.

— Det kan du si. Vi har fått god hjelp derfra også, smiler Berstad og sender et blikk mot oven.

BREDE SMIL: Det var dagen for de smil og latter på Danielsen i går. F.v. Birger Danielsen (inspektør, vgs) , Dagrun Eriksen, Asbjørn Ytrebø (lektor, vgs), Bernhard Belt (stiftelsens leder), Vibeke Berstad (rektor, intensivgymnaset).