Det er klart etter forhandlinger mellom partiene i dag.

Partiene er blitt enige om at tjenestetilbudet til barn og eldre, dvs. skole, barnehager og pleie og omsorg skal skjermes så langt det er mulig. Men kuttet innebærer at forbruket må reduseres med fire prosent i løpet av høsten.

Høyres Monica Mæland sier til bt.no at hun tror det skal bli vanskelig å komme i mål med kuttene. Derfor skal byrådet i september legge frem en sak for byrådet som klargjør hvilke kutt som er gjennomført.

Høyre har også fått gjennomslag for en grundig gjennomgang av hele kommunes organisasjon med siktemål å redusere antall ansatte. Kommunens skal også innføre et nytt innkjøpsprogram. Dette oppfatter Høyre som et ja til konkurranseutsetting.

Byrådet skal og vurdere kommunens medlemskap i Kommunenes Sentralforbund i løpet av høsten.

Vi betaler 14 millioner kroner i medlemskontingent og er KS sitt viktigste medlem, men vi får svært lite igjen for dette medlemskapet, sier Monica Mæland.